Oprava silnic v Tupesích potrvá do května 2016

Tupesy - Mezi investičními stavbami Ředitelství silnic Zlínského kraje jsou i takové, které budou hrazeny zcela z rozpočtu Zlínského kraje, tedy bez státních nebo evropských dotací. Jednou z nich je i rekonstrukce dvou silnic v intravilánu obce Tupesy na Uherskohradišťsku. Opraví se zde asi půl kilometru silnic za 16,3 milionu korun.

Současný stav, důvody stavby

- - -Silnice je v nevyhovujícím technickém stavu.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnic III/4222 a III/42821 v průjezdním úseku obcí Tupesy. Součástí rekonstrukce silnice III/42821 je vybudování části pravostranné opěrné zdi ve směru na obec Zlechov.

Rekonstrukce silnic III/4222 v délce 183 metrů a III/42821 v délce 374 metrů bude spočívat v sanaci podloží (na základě zjištění statickými zkouškami únosnosti pláně) a realizaci nové konstrukce vozovky. Vozovka bude lemována po obou stranách dvojřádkem z žulové kostky. Spáry budou zality cementovou maltou. Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky k novým dešťovým vpustím, které budou napojeny kanalizačními přípojkami do původní jednotné kanalizace situované z části ve vozovce a částečně mimo vozovku.

V úseku silnice III/42821 o délce cca 88 metrů je po pravé straně navržena opěrná zeď. Částečně je tato opěrná zeď založena na vrtaných pilotách a částečně jde o tížnou železobetonovou opěrnou zeď. Předmětem zakázky je pouze část této opěrné zdi. Část opěrné zdi podél rodinného domu č. p. 216 bude investorována obcí Tupesy. Bezpečnostní prvek - ocelové zábradelní svodidlo včetně římsy - bude v celé délce opěrné zdi jednotné a jeho instalace je součástí zakázky.

Souběžně se stavbou silnice bude probíhat i stavba obce Tupesy (výstavba chodníků, napojení místních komunikací, stavební úpravy klenbového sklepa nacházejícího se pod tělesem komunikace, demolice rodinného domu č. p. 216, stavba části opěrné zdi, přeložky sítí).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma M - SILNICE, a. s., Pardubice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 16,335 milionu korun. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 10. září 2015 do 17. května 2016.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba obou silnic bude realizována vždy za úplné uzavírky té silnice, kde se bude pracovat. Druhá silnice bude sloužit jako objízdná trasa, současně s objízdnou trasou vedenou po stávající silnici III/4224.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.