Ještě před zimou se opraví silnice u Slušovic

Slušovice - Silničáři nasadí v polovině září svou těžkou techniku i pracovníky do blízkosti Slušovic. Ještě před zimou v lokalitě Nové Dvory zrekonstruují části silnic, které vedou do Hrobic a do Trnavy. Novou kvalitu zde získá více než kilometrový úsek. Stavba využije prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Současný stav, důvody stavby

Silnice u Slušovic - původní stav / foto: archiv ŘSZKSilnice v dotčeném úseku vykazuje havarijní stavební stav, neusměrněné rozlehlé plochy se podílejí na vzniku nebezpečných situací v silničním provozu.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice II/491 (směr Hrobice) a silnice III/4893 (směr Trnava). Rekonstruovaný úsek silnice II/491 je vymezený křižovatkami se silnicemi III/4893 a III/4914, délka řešeného úseku je 683 metrů. Na silnici III/4893 se jedná o úsek vymezený křižovatkou se silnicí II/491 po první křižovatku s komunikací vedoucí k letišti Slušovice, délka řešeného úseku je 425 metrů. Součástí stavby je i úprava části silnice III/4914 (směr Březová) v návaznosti na upravovanou křižovatku se silnicí II/491. Celková délka rekonstruovaných silnic je 1128 metrů.
V řešených úsecích silnic II/491, III/4893 a III/4914 bude provedena rekonstrukce vozovky, obnova odvodnění, současně bude upraveno šířkové a částečně i směrové uspořádání silnic. Budou normově upraveny všechny dotčené křižovatky, napojení místních komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Nová šířka vozovky bude 7 metrů. Nevyužité zpevněné plochy budou rekultivovány mimo zpevněných ploch na mostních objektech. Rekultivace bude spočívat v odfrézování živičných vrstev a následném ohumusování a zatravnění.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Smluvní cena za tuto zakázku činí 13,653 milionu korun. Stavba bude financována Státním fondem dopravní infrastruktury, výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce budou probíhat v termínu od 14. září do 29. listopadu 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na silnici II/491 a III/4893 budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky, provoz bude řízen světelnou signalizací nebo usměrněn dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.