Bude opraven další úsek silnice II/495

Záhorovice - Ještě v tomto roce Ředitelství silnic Zlínského kraje opraví úsek silnice II/495 v průtahu obcí Záhorovice na Uherskohradišťsku. Vznikne zde nová vozovka o délce 1,75 kilometru. Náklady dosáhnou částky více než 18 milionů korun, rozhodující část však bude uhrazena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Současný stav, důvody stavby

Původní silnice II/495 v Záhorovicích / foto: archiv ŘSZK

Stav vozovky je nevyhovující, projevuje se lokálními deformacemi povrchu a trhlinami. „Tato silnice druhé třídy prochází okresem Uherské Hradiště i jižní částí okresu Zlín v celkové délce přes padesát kilometrů. Postupně ji dostáváme do lepšího technického stavu. V posledních pěti letech jsme na této silnici dokončili šest investičních staveb. Za cenu více než 290 milionů korun bylo rekonstruováno bezmála deset kilometrů této trasy včetně několika mostů," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Popis prací

Předmětem díla je oprava silnice II/495 v průjezdním úseku obce Záhorovice v celkové délce 1 750 metrů. Oprava spočívá v obnově živičných vrstev komunikace. Bude provedena výměna stávajícího krytu vozovky vyfrézováním obrusné vrstvy a ložné vrstvy a jejich nahrazení novou vrstvou krytu vozovky. V místech lokálních poruch bude provedena sanace vozovky vyfrézováním a opětovným položením vrstvy živičné vozovky. Stávající směrové, výškové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. V celém úseku bude podél obrub obnoven nebo doplněn jednořádek z žulové kostky. Součástí díla je také obnova živičných vrstev vozovky zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, odvodnění vozovky a obnova dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 18,330 milionu korun. Stavba bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury, výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce probíhají v termínu od 7. září do 15. listopadu 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky s dělením na etapy, provoz bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.