Nový most v Újezdu zabrání záplavám okolních pozemků

Újezd - V řádném termínu v polovině října 2015 byla dokončena výstavba nového mostu v obci Újezd. Dílo v hodnotě téměř šesti milionů korun zkvalitní jednu ze silničních spojnic mezi Zlínem a Valašskými Klobouky. Stavba čerpala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nový most se nachází v blízkosti újezdského koupaliště.

Nový most ev. č. 4942-6a v Újezdě / foto: S. Brázdil

Na místě původního propustku byl vybudován nový mostní objekt včetně jeho napojení na navazující úseky silnice III/4942. Nový most je jednopolový, šikmý, o délce přemostění 5,08 metru a kolmé světlosti 5 metrů. Konstrukci mostu tvoří monolitický železobetonový rám založený plošně. Odvodnění povrchové vody z mostu je řešeno pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky. Voda z vozovky je svedena podél levé římsy, tvořící obrubu, do odvodňovacích žlábků zaústěných do potoka.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,687 milionu korun (vč. DPH). Pro stavbu bylo využito spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace činí 95 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny v polovině července 2015.

Na místě nového mostu stál původně propustek, který měl nedostatečnou průtočnou kapacitu a způsoboval při zvýšených srážkách škody při zaplavování okolních nemovitostí. Konstrukce propustku již byla v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Tyto problémy byly výstavbou nového mostu vyřešeny.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

07. 07. 2015 - Nový most v Újezdě zabrání záplavám území při silném dešti

Logo

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.