Silničních staveb bude letos opět hodně, říká ředitel Malý

Co nás čeká při udržování a rekonstrukcích silnic v roce 2016? O tom hovoříme na začátku nového roku s ředitelem Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislavem Malým.

Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo v roce 2015 rekordní počet staveb. Finanční objem všech investic - včetně příspěvku z rozpočtu SFDI - činil dosud nejvyšší částku v historii ŘSZK (od roku 2001), bylo to přes 660 milionů korun. Vyplývá z toho, že investice v novém roce 2016 budou proti loňsku výrazně nižší?

Ředitel ŘSZK Bronislav MalýTo jsem si myslel ještě v říjnu loňského roku. Naštěstí je dnešní výhled daleko příznivější. Máme schválenu investiční dotaci od zřizovatele ve výši 125 milionů korun. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury máme přislíbeno přes 108 milionů, a věřím, že se toto číslo může ještě do pololetí navýšit.

Na přelomu roku se také finalizovala výše dotace na stavební akce, které jsme v posledních letech realizovali s podporou Regionálního operačního programu. Smluvně nám bylo garantováno minimálně 75 procent z uznatelných nákladů s tím, že je dotace takzvaně „klouzavá". Skutečnost je mnohem lepší: konečná výše dotace na posledních šest projektů bude 95 procent. To nám, respektive Zlínskému kraji, přinese dalších cca 70 milionů korun, se kterými jsme v původních investičních záměrech nepočítali. Věřím, že náš zřizovatel je poskytne na další připravené stavby v roce 2016.

Bylo ŘSZK připraveno na vyšší investice v letošním roce?

Musíme být připraveni. Začátkem února předložíme čtyři projektové žádosti pro financování z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud vše proběhne podle nastavených časových harmonogramů, prostavíme letos 277 milionů z evropských dotací. Spolu s vlastními zdroji se přiblížíme částce 480 milionů korun na investice v roce 2016. Velké opravy spolufinancované z rozpočtu SFDI budeme realizovat za 170 milionů korun, tím se dostáváme celkem na 650 milionů korun. Tedy nehrozí žádný velký finanční propad oproti loňskému roku.

Které chystané stavby na krajské silniční síti budou patřit mezi největší a jak se dotknou motoristické veřejnosti?

Mezi nejnákladnější stavební akce budou patřit plánované rekonstrukce nadjezdů ve Vsetíně a ve Zlíně s odhadovanými celkovými náklady blížícími se možná až k 250 milionům korun. Obě stavby z důvodu velkého dopravního zatížení budou probíhat jen za částečných uzavírek, kdy bude na nadjezdech omezen počet jízdních pruhů, případně odkloněna nákladní a dálková doprava. Snížená propustnost těchto důležitých mostů po dobu rekonstrukce může bohužel zkomplikovat celkovou dopravní situaci v obou městech. Nadjezdy však slouží dopravě bez přerušení už několik desítek let a jsou vystaveny všem povětrnostním vlivům. Jejich rekonstrukce už je nezbytná. Na obě akce máme již vydána stavební povolení. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku jsou nyní předloženy ke schválení na Ministerstvu pro místní rozvoj, které by nám mělo poskytnout 90procentní dotaci. Termín zahájení stavebních prací je reálně možný od 1. června 2016. Práce budou probíhat po dvě stavební sezony s termínem dokončení v říjnu 2017.

Staveb na krajské silniční síti bude během roku samozřejmě víc. Již nyní o některých z nich informujeme na našich internetových stránkách a další zde budou postupně přibývat, jakmile jejich realizaci schválí radní či zastupitelé Zlínského kraje.

Bude tedy letos peněz na krajské silnice dost?

Zatím jsme se bavili jen o investicích. Horší situaci vnímám ve finančních možnostech na zajištění provozní činnosti, údržby a opravy silnic a příslušenství. Pro téměř 1 800 kilometrů silnic II. a III. třídy je potřeba minimálně 400 milionů korun ročně na udržovací práce. Nejvíce je veřejností asi vnímána zimní údržba, která nás každoročně stojí okolo 100 milionů korun. Docela významně jsme navýšili úseky silnic, které se udržují solením. Jistě to přináší vyšší komfort pro řidiče, ale i vyšší náklady pro správce. Další desítky milionů stojí lokální opravy vozovek, které se provádějí v jarních měsících. Rozpočet nám nedovoluje větší rozsah plošných obnov povrchů vozovek pokládkou nových živičných koberců finišery. Máme hodně úseků, kde by bylo vhodné provést udržovací asfaltový nátěr nebo položit mikrokoberec a zabránit tak další devastaci vozovek. Samozřejmostí je i obnova funkčnosti odvodnění silničního tělesa - tedy pročišťování příkop a propustků, sečení trávy podél silnic, obnova vodorovného dopravního značení, výměna poškozených značek atd. atd. Tyto práce a jejich financování lze považovat za „mandatorní", tedy víceméně povinné výdaje, protože nám uvedené údržbové práce ukládá silniční zákon a nelze je nikdy vynechat nebo zásadně omezit. Z těchto důvodů jsme se již obrátili na Krajský úřad Zlínského kraje s žádostí o povýšení příspěvku pro rok 2016 na opravy a provoz, a to o 50 milionů korun.

Mohlo by silničářům pomoci, jestliže se něco ušetří na zimní údržbě silnic díky mírnějšímu počasí?

Především musím zdůraznit, že zajíci se počítají až po honu. Na začátku února ještě nelze spekulovat o nízkých nákladech na zimní údržbu, i když první polovina zimy byla z našeho pohledu poměrně příznivá. Ale přitom je nutno upozornit, že v rozpočtu nejsou pro zimní údržbu žádné speciálně vymezené finance. Je pouze uvažováno s objemem ve výši průměru posledních deseti let. Je-li skutečné čerpání prostředků na zimní údržbu nižší, je pro mne jeden z nejpříjemnějších úkolů rozepsat je na letní opravy silnic.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.