Bude se rekonstruovat silniční průtah v Břestku

Břestek - Ředitelství silnic Zlínského kraje uzavřelo na konci března smlouvu se zhotovitelem na rekonstrukci půlkilometrového silničního průtahu v obci Břestek na Uherskohradišťsku. Stavba za 7,6 milionu korun bude kompletně hotova nejpozději do konce listopadu letošního roku.

Současný stav, důvody stavby

Silnice III/4222 v Břestku před opravou

Silnice v daném úseku je v havarijním stavu. Stávající povrch vozovky vykazuje značné nerovnosti a lokální deformace povrchu (vlny a hrboly). V krytových vrstvách nátěrů a penetračního makadamu byl použit dehet. Povrchové odvodnění je zcela nefunkční. Vozovka má nenormové parametry.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce vozovky části silnice III/4222 mezi obrubami v průjezdním úseku obce Břestek. Začátek úseku je za křižovatkou silnic III/4222 a III/4223 ve směru na Buchlovice. Úsek je dlouhý 487 metrů. Na předmětné silnici bude v délce 157 metrů provedena výměna živičného krytu včetně šířkové úpravy na 6 metrů. Na dalším úseku v délce 330 metrů bude vyměněna celá konstrukce a vozovka bude rozšířena na 6 metrů. Odvodnění silnice bude řešeno dešťovými vpusťmi a přípojkami připojenými do stávající kanalizace, na konci úseku do stávajícího odvodňovacího rigolu. Zemní pláň bude odvodněna trativody. Součástí akce je stavba železobetonové opěrné zdi v celkové délce 65 metrů. Souběžně s rekonstrukcí silnice bude probíhat i realizace stavebního objektu investora obce Břestek.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SVS - CORRECT, spol. s r. o., se sídlem v Bílovicích. Smluvní cena za tuto zakázku činí 7,595 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny v jarním období do 45 dnů od předání staveniště a celá stavba bude dokončena a předána ŘSZK do osmi měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tj. do konce listopadu 2016.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky, stavba bude rozdělená na 5 úseků v délkách maximálně 157 metrů, provoz bude řízen světelnou signalizací. Podrobnosti a přesné termíny budou zveřejněny v přehledu uzavírek ŘSZK.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.