Novou silnici získají v Nětčicích

Aktualizace 13. 6. 2016: vloženy snímky z průběhu stavby

Zdounky - Jednou z letošních čtyř zatím plánovaných rekonstrukcí silnic v kroměřížském okrese bude oprava silnice v průtahu Nětčicemi. Nětčice jsou místní části Zdounek. Ředitelství silnic Zlínského kraje již pro tuto stavbu vybralo zhotovitele. Rekonstruováno zde bude 875 metrů silnice, cena činí 26 milionů korun.

Současný stav, důvody stavby

Původní silnice III/43215 v Nětčicích / foto: archiv ŘSZKSilnice III/43215 v Nětčicích je v havarijním stavu. Stávající povrch vozovky vykazuje značné nerovnosti a lokální deformace povrchu. Povrchové odvodnění je zcela nefunkční. Vozovka má nenormové parametry. V loňském roce došlo k dalšímu poškození konstrukce vozovky vlivem zvýšeného provozu při vedení objízdné trasy při uzavírce silnice II/432 Šelešovice - Olšina. Tento stavební stav omezuje plynulost dopravy.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/43215 a křižovatky se silnicí III/42817 v průjezdním úseku obce Zdounky, místní části Nětčice. Celková délka rekonstrukce silnice III/43215 je 830 metrů, délka rekonstrukce silnice III/42817 je 45 metrů.

Stavební práce zahrnují kompletní výměnu konstrukce vozovky. Odvodnění bude řešeno podélným a příčným sklonem krytu vozovky a soustavou dešťových vpustí připojených do stávající i nově vybudované kanalizace. Z důvodu rozšíření silnice na příjezdu do obce ve směru od Ratají, které bude řešeno zářezem do stávajícího svahu, budou na třech úsecích vybudovány pilotové zárubní zdi v celkové délce 196 metrů. Tyto zdi zajistí stabilitu svahu. Za římsou zárubních zdí bude osazen betonový žlab pro odvodnění dešťových vod z terénu. Součástí rekonstrukce je vybudování zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, dešťové kanalizace v silnici III/43215 v délce 294 metrů a nového dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Porr, a. s., odštěpný závod Morava, Tlumačov. Smluvní cena za tuto zakázku činí 25,971 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny v jarním období do 45 dnů od předání staveniště, pravděpodobně na začátku června 2016, a celá stavba bude dokončena a předána ŘSZK do devíti měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tj. do konce ledna 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Rekonstrukce komunikace bude rozdělena na 3 úseky a bude probíhat za následujících dopravních opatření:

  1. Úsek km 2,780 - 3,207 (po křižovatku s MK) - výstavba bude probíhat za úplné uzavírky z důvodu nedostatečné šířky komunikace, výstavby nové kanalizace a pilotových zárubních zdí.
  2. Úsek km 3,207 - 3,517 - výstavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice, kdy bude provoz veden vždy po polovinách šířky vozovky.
  3. Úsek km 2,317 - konec úseku - výstavba bude probíhat za úplné uzavírky z důvodu nedostatečné šířky stávající vozovky - cca 5,50 až 6,00 metru. Podrobnosti a přesné termíny budou včas zveřejněny v přehledu uzavírek ŘSZK.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Fotografie ze dne 9. 6. 2016 zachycují aktuální práce na stavbě

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.