Bude obnovena další část silnice mezi Uherským Ostrohem a Hlukem

Logo IROP + MMR

Hluk, Ostrožská Lhota - První silniční stavbou podpořenou z nového dotačního programu EU - z tzv. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se stává ve Zlínském kraji rekonstrukce silnice II/495 v úseku mezi Ostrožskou Lhotou a Hlukem na Uherskohradišťsku. Za více než sto milionů korun zde projdou modernizací téměř tři kilometry krajské silnice.

Současný stav, důvody stavby

Silnice II/495 před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce předmětného úseku silnice je nevyhovující stav povrchu vozovky, který má dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Stávající úsek silnice je zařazen do stavu provozní způsobilosti 4 - nevyhovující. Dalšími důvody rekonstrukce silnice je odstranění nevyhovujícího šířkového a místy i směrového uspořádání silnice v řešeném úseku, homogenizace povrchu vozovky, řešení odvodnění komunikace, stavební úpravy propustku.

V roce 2015 byla dokončena stavební úprava silnice II/495 v úseku od křižovatky se silnicí I/55 u Uherského Ostrohu po křižovatku se silnicí III/4954 u Ostrožské Lhoty. Na tuto stavbu plynule navazuje nynější II. etapa. Zlepšením stavu vozovky dojde ke zkvalitnění technických parametrů rekonstruované komunikace a tím ke snížení technického opotřebení vozidel, ke snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/495 v extravilánovém úseku od křižovatky se silnicí III/4954 u Ostrožské Lhoty směrem k Hluku v celkové délce 2 879 metrů. Stavba navazuje na rekonstrukci silnice realizovanou v letech 2014 až 2015.

Silnice II/495 je navržena v základní kategorii S7,5/70 tzn., že šířka zpevněné části vozovky je 6,50 metru. Stavební úprava silnice bude spočívat v obnově obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 100 milimetrů ve střední části vozovky, v rozšíření a sanaci krajnic a v kompletní výměně konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně v místech se směrovou úpravou silnice a v místech s nevyhovující únosností stávající vozovky. V rámci stavby bude řešeno i odvodnění vozovky pomocí silničních příkopů a propustku. Součástí stavby je úprava napojení sjezdů na přilehlé nemovitosti včetně zatrubnění pod nimi. Rekonstrukce silnice si vyžádá úpravu vysokotlakého plynovodu a přeložku oplocení u vodárny. Po provedení terénních prací budou zajištěny vegetační úpravy, spočívající v zatravnění dotčených ploch a výsadbě stromů a keřů. V celém úseku bude obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Repont, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 101,612 milionu korun (vč. DPH). Stavba má být financována s využitím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace IROP se předpokládá ve výši 85 %, z uznatelných nákladů, dalších 5 % prostředků by měl poskytnout stát. Zbývající náklady uhradí Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny koncem května a skončí do 30. listopadu 2016.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Pro nákladní vozidla nad 3,5 t bude vedena objízdná trasa po silnicích I. a II. třídy.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.