Kompletní přestavba je připravena pro most v Košíkách

Košíky - Kompletní přestavba je v tomto roce připravena pro most ev. č. 42823-1 v Košíkách na Uherskohradišťsku. Bude stát více než šest milionů korun a bude hotova nejpozději na začátku prosince 2016.

Současný stav, důvody stavby

Původní most 42823-1 v Košíkách / foto: archiv ŘSZKPodle hlavní mostní prohlídky z roku 2014 je stavební stav nosné konstrukce hodnocen klasifikačním stupněm 5 - špatný, spodní stavba 6 - velmi špatný. Spodní stavba je místy zavlhlá s patrnými průsaky z rubu, patrné jsou vápenné výluhy. Ocelové nosníky jsou postiženy hloubkovou korozí, dolní pásnice nosníků postupně odpadává. Výztuž prefabrikovaných nosníků je obnažená a koroduje, beton odpadává. Beton říms je značně degradován, záchytný systém je nenormový jak typem, tak svojí výškou.

Popis prací

Předmětem díla je kompletní přestavba stávajícího mostu ev. č. 42823-1 na silnici III/42823 třicet metrů před začátkem obce Košíky. Nový most bude šikmý, bude mít monolitický železobetonový rám se zavěšenými křídly. Založení mostu bude hlubinné na železobetonových vrtaných pilotách. Na spodní stavbu mostu navazují železobetonové nábřežní úhlové zídky. Šířka mostu bude 8,6 metru, délka přemostění 5,17 metru. Na mostě budou železobetonové římsy s ocelovým zábradlím se svislou výplní, šířka mezi zvýšenými obrubami bude 7 metrů. Zpevněné dno pod mostem bude v délce 17,7 metru obnoveno lomovým kamenem do betonu a doplněno o bermy, umožňující průchod drobným živočichům. Součástí stavby bude výměna konstrukčních vrstev vozovky navazující komunikace, celková délka úpravy komunikace včetně mostu bude 70 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,240 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 21. června a celá stavba bude dokončena a předána ŘSZK do sedmi měsíců od podpisu smlouvy, tj. do začátku prosince 2016.

Uzavírky a dopravní omezení

Doprava po dobu realizace stavby bude probíhat za částečného omezení provozu po provizorní komunikaci, kyvadlový provoz bude řízený světelnou signalizací a přechodným dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.