Obnovou projdou tři mosty v blízkosti Nedašova

Nedašov - Na silnici III/50736 v Nedašově a mezi Nedašovem a Nedašovou Lhotou opraví Ředitelství silnic Zlínského kraje v letošním roce tři mosty.

Současný stav, důvody stavby

Stavební úpravy mostů jsou vyvolány nevyhovujícím stavebně-technickým stavem říms a záchytného bezpečnostního zařízení. Jedná se o most ev. č. 50736-4, 50736-6 a 50736-7. Stavebními úpravami nedojde k zásahu do stávající nosné konstrukce.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce tří mostů v intravilánu obcí Nedašov a Nedašova Lhota na silnici III/50736. Stavební úpravy mostů budou spočívat v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, zhotovení nových říms (na mostě 50736-4 pouze pravá římsa) a záchytných bezpečnostních zařízení (zábradlí). Naplaveniny v mostním otvoru budou odstraněny, stávající opevnění bude lokálně vyspraveno. Současná zatížitelnost zůstane nezměněna, mostní otvor bude zachován. U mostu ev. č. 50736-4 bude navíc zřízeno opevnění svahů podél pravých (návodních) křídel, u mostu ev. č. 50736-6 bude zhotovena nová spřažená deska pod chodníkem, nový kryt chodníku a bude vyspravena kamenná dlažba pod mostem. U mostu ev. č. 50736-7 bude také vyspravena kamenná dlažba pod mostem a prodlouženo křídlo opěry vpravo (na výtoku).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,739 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 1. července 2016 a skončí do 30. září 2016.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy na křižovatce budou probíhat za částečného omezení dopravy se zachováním provozu. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy a umístění mostů v obci v přehledném úseku silnice nebude nutno řídit dopravu provizorním světelným signalizačním zařízením, doprava bude pouze usměrněna dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.