Brzy začne rekonstrukce nadjezdu na Jižní Svahy

Logo IROP + MMR

Zlín - Mezi největší investiční stavby zahajované v tomto roce na krajské silniční síti bude patřit rekonstrukce nadjezdu ve Zlíně. Realizace přijde téměř na 54 milionů korun. Tato stavba poměrně významně zasáhne do života obyvatel Zlína, protože si vyžádá částečnou uzavírku a snížení počtu jízdních pruhů na jedné z nejrušnějších dopravních tepen města.

Současný stav, důvody stavby

Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce silničního nadjezdu a navazujícího úseku silnice je odstranění špatného technického stavu nosné konstrukce včetně izolace a spodní stavby mostu a nevyhovujícího stavu povrchu vozovky, který má hlavní dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Most byl postaven v roce 1986. Podle dopravních průzkumů projede po tomto nadjezdu každý den přes 17 000 vozidel.

Nadjezd ev. č. 49016-2 ve Zlíně před rekonstrukcí / foto: V. Cekota

Popis prací

Předmětem investiční akce je rekonstrukce mostu ev. č. 49016-2 (nadjezdu u autobusového nádraží ve Zlíně) včetně komunikace na něm a části silnice III/49016. Celková délka stavební úpravy silnice včetně mostu je 454 metrů, z toho délka mostu je 196,6 metru. Rekonstrukce mostu bude spočívat v celkové obnově mostního svršku včetně hydroizolace a odvodnění mostu, v sanaci nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Stavba bude řešit i úpravu stávajících inženýrských sítí umístěných na mostě a v navazujících úsecích silnice, úpravu trakčního vedení a veřejného osvětlení na mostě, vybudování kanalizace pro odvodnění nosné konstrukce pod mostem a úpravu světelného dopravního signalizačního zařízení. Současně bude provedena rekonstrukce křižovatky silnice III/49016 s místní komunikací „Vodní" v délce 54 metrů. Zde a rovněž na navazujícím úseku silnice směrem na Mladcovou a sídliště Jižní Svahy v délce 204 metrů budou vyměněny asfaltobetonové vrstvy vozovky. Současné šířkové a směrové uspořádání silnice zůstane zachováno.  

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je „Společnost KKS + FIRESTA + REPONT pro zakázku Most Zlín". Smluvní cena za tuto zakázku činí 53,510 milionu korun (vč. DPH). Stavba má být financována s využitím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace IROP se předpokládá ve výši 85 % z uznatelných nákladů, dalších 5 % prostředků by měl poskytnout státní rozpočet. Zbývající náklady uhradí Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny během léta 2016 a celá stavba bude ukončena nejpozději do poloviny června 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat za částečné uzavírky po polovinách silnice a mostu. Zhotovitel nejdříve rozdělí rekonstruovaný úsek svodidly na dvě poloviny. Poté dojde k uzavření dvou jízdních pruhů na východní straně mostu a doprava bude převedena do dvou jízdních pruhů na západní straně mostu. Později se situace obrátí. Již v současné době specializovaná firma zajišťuje potřebné úpravy nosné sítě trolejového vedení, aby se dalo přeložit z rekonstruované do průjezdné poloviny komunikace. Předpokládá se, že částečná uzavírka mostu nebude překážkou při pořádání městské rychlostní zkoušky motoristické soutěže Barum Czech Rally.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.