Místo starého mostu se v Bělově postaví nový

Bělov - Trvalou pozornost věnuje Ředitelství silnic Zlínského kraje stavu mostů na silnicích II. a III. třídy. Jedním z těch, který si již zasloužil obnovu, je most v Bělově. Stavební firma začne s jeho odstraněním a budováním zcela nového mostního objektu na stejném místě pravděpodobně na začátku prázdnin. Náklady dosáhnou částky 6,7 milionu korun.

Současný stav, důvody stavby

Původní most 36740-1 v Bělově / foto: archiv ŘSZK

Most ev. č. 36740-1 je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Spodní stavba je provlhlá, v opěrách a křídlech je množství trhlin, v místech odpadlé omítky je vidět zkorodovaný beton, horní část levého křídla je zcela utržená a vysouvá se. Celou nosnou konstrukcí prosakuje vlhkost, v mostovce a trámech jsou trhliny. Římsy neodpovídají technickým normám, chybí odrazné pruhy. Vozovka má vyspravovaný kryt, který se odlamuje a tvoří mělké výtluky. Svodidla nevyhovují technickým parametrům, sloupky korodují.

Popis prací

Předmětem díla je odstranění stávajícího mostu a výstavba nového mostu na původním místě.
Nový most bude tvořen ocelovou montovanou konstrukcí z dílců z vlnitého plechu, uložené na štěrkový polštář. Konstrukce bude přesypaná. Čela tubusu budou seříznuta podle svahů tělesa silniční komunikace, ukončena železobetonovými límci a opevněna kamennou dlažbou do betonu. Nad tubusem bude provedena nová konstrukce vozovky. Směrové a výškové vedení komunikace zůstane zachováno. Silnice bude mít šířku 6,5 metru.

Podél vozovky budou osazena ocelová svodidla s úrovní zadržení H1, na čelech tubusu bude bezpečnostní třímadlové zábradlí - ocelové sloupky a madla z ocelových lan. Vozovka bude odvodněna příčným a podélným sklonem do příkopů podél silnice, zaústěných do potoka. Oba příkopy před mostem a příkop za mostem vlevo budou opevněny kamennou dlažbou do betonu. V pravém příkopu před mostem bude vzhledem k většímu výškovému rozdílu zřízena příkopová šachtice. Vyústění stávající obecní kanalizace bude zachováno. V délce 36 metrů bude provedeno pročištění koryta toku a srovnání do jednotného spádu. Před a za mostem bude koryto opevněno kamennou dlažbou.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,745 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny začátkem července a celá stavba bude dokončena a předána ŘSZK do čtyř měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tj. přibližně do konce srpna 2016.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba nového mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/36740 v místě mostu (předpoklad červenec až srpen 2016). Veškerá doprava bude vedena po objízdné trase. Pro vozidla IZS bude silnice až k místu stavby dostupná vždy z jedné strany (od Bělova a od Žlutavy). Pro přechod pěších a cyklistů bude sloužit provizorní chodník šířky 1,50 metru vpravo vedle mostu se dvěma lávkami - přes příkop a přes potok.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.