Silničáři obnoví průtah v Ořechově

Ořechov - Ředitelství silnic Zlínského kraje podepsalo začátkem května se zhotovitelem smlouvu o dílo na rekonstrukci průtahu v obci Ořechov na Uherskohradišťsku. Nové parametry zde během letošního roku získá více než půl kilometru komunikace. Náklady dosáhnou přibližně deseti milionů korun.

Současný stav, důvody stavby

Původní silnice III/4276 v Ořechově / foto: archiv ŘSZK

Silnice v daném úseku je v havarijním stavu. Stávající povrch vozovky vykazuje značné nerovnosti a lokální deformace povrchu (vlny a hrboly). Dále se vyskytuje množství vysprávek, hloubková eroze, mozaikové a síťové trhliny a plošné deformace vozovky. V krytových vrstvách nátěrů a penetračního makadamu byl použit dehet. Povrchové odvodnění je zcela nefunkční. Vozovka má nenormové parametry.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/4276 v průjezdním úseku obce Ořechov. Začátek stavební úpravy silnice se nachází v místě začátku zastavěné části obce ve směru od Vážan a konec je v místě začátku krytu stávající vozovky z žulové dlažby. Celková délka rekonstrukce je 639 metrů. Stavební úprava bude spočívat ve výměně celé konstrukce vozovky, včetně sanace zemní pláně. Odvodnění vozovky bude řešeno podélným a příčným sklonem, odvodňovacím dvojřádkem z žulových kostek a soustavou dešťových vpustí připojených přípojkami do kanalizace. Součástí zakázky bude rekonstrukce 2 zastávkových pruhů osobní linkové dopravy s krytem z žulové kostky.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,011 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 1. července a ukončeny 30. listopadu 2016. Celé dílo bude dokončeno a předáno ŘSZK do osmi měsíců od podpisu smlouvy, tj. do začátku ledna 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat za úplné uzavírky z důvodu šířky komunikace a provádění sanace pláně. Objízdná trasa povede po silnicích II. a III. třídy, které jsou ve správě ŘSZK. Délka objízdné trasy je cca 17 km. Termín úplné uzavírky bude od 11. 7. do 15. 10., následně budou práce prováděny již s pouze využitím přechodného dopravního značení. Z důvodu zajištění dopravní obsluhy pro místní obyvatele obce a průjezdnosti IZS bude první úsek po křižovatku s místní komunikací (MK) řešen střídavým provozem s předností v jízdě vyplývající ze svislého dopravního značení. Vlastní rekonstrukce vozovky bude probíhat po úsecích, aby byla v maximální míře zajištěna dopravní obslužnost. Z důvodu úplné uzavírky nelze zajistit dojezd linkové osobní dopravy autobusy až po stávající konečnou zastávku. Proto je navržen dojezd autobusů ve směru od Vážan po začátek obce, kde se bude otáčet. V této křižovatce budou provizorně vybudována nástupiště ze silničních panelů.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.