Rekonstrukcí projde silnice z Polichna do Újezdce

Logo IROP + MMR

Luhačovice, Uherský Brod - Jednou z největších investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje v tomto roce bude rekonstrukce silnice II/490 v úseku z Polichna do Újezdce. Úsek je dlouhý 3 400 metrů a stavební akce bude stát téměř 70 milionů korun. Předpokládá se spolufinancování evropskými prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Současný stav, důvody stavby

Silnice II/490 z Polichna do Újezdce před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZKJedním z hlavních důvodů rekonstrukce předmětného úseku silnice je nevyhovující stav povrchu vozovky, což má dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Na základě sběru poruch byl daný úsek silnice zařazen do stavu provozní způsobilosti 4 - nevyhovující. Dalšími důvody rekonstrukce silnice je odstranění nevyhovujícího šířkového uspořádání silnice v řešeném úseku, homogenizace povrchu vozovky, řešení odvodnění komunikace pomocí obnovy silničních příkopů v normových parametrech a stavebními úpravami propustků a obnova, případně doplnění příslušenství silnice.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/490 v části intravilánového úseku v Luhačovicích-Polichně a v extravilánovém úseku mezi Polichnem a Uherským Brodem, místní částí Újezdec. Začátek stavební úpravy je umístěn za mostem ev. č. 490-027 (železničním nadjezdem), konec se nachází před odbočkou k penzionu U Luxů (220 metrů před začátkem Újezdce). Celková délka řešeného úseku silnice je 3 400 metrů.

Silnice II/490 je v intravilánu Polichna navržena se šířkou zpevněné části vozovky 7 metrů. V extravilánovém úseku je navržena se šířkou zpevněné části vozovky 8,5 metru. Stavební úprava bude spočívat v obnově obrusné a ložné vrstvy s navýšením nivelety. V intravilánu Polichna bude niveleta zachována. V místech rozšíření a sanace krajnic bude provedena kompletní konstrukce vozovky, případně sanace. Na vjezdu do Polichna ve směru od Uherského Brodu bude vybudován zpomalovací prvek za účelem snížení rychlosti vozidel. V celém úseku budou vyměněna nevyhovující svodidla, obnovena funkčnost odvodnění (pročištění příkop), rekonstruováno 18 propustků, upraveny sjezdy na přilehlé nemovitosti a obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby jsou firmy EUROVIA CS, a. s., Praha, a OHL ŽS, a. s., Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 68,848 milionu korun (vč. DPH). Stavba má být financována s využitím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace IROP se předpokládá ve výši 85 % z uznatelných nákladů, dalších 5 % prostředků by měl poskytnout státní rozpočet. Zbývající náklady uhradí Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny v červenci 2016 a celá stavba bude ukončena nejpozději do března 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Hlavní stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice II/490 s využitím semaforové soupravy. Tranzitní doprava nad 7,5 tuny bude vedena po objízdné trase z Luhačovic přes Petrůvku, Slavičín, Pitín, Bojkovice, Záhorovice, Šumice do Uherského Brodu.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.