Na Zlínsku začínají tři opravy silnic spolufinancované ze SFDI

Zlínsko -Tři větší opravy silničních úseků začínají koncem července a v srpnu 2016 v jihovýchodní části zlínského okresu. Nové vozovky zde budou položeny na silnicích II. a III. třídy v celkové délce 5,3 kilometru. Náklady dosáhnou částky bezmála třiceti milionů korun. Tyto stavební akce na krajské silniční síti jsou spolufinancovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Silnice III/4932, III/4941: Haluzice - Lipová

Předmětem díla je oprava části silnice III/4932 v k. ú. Lipová a k. ú. Haluzice, a to od konce obce Lipová přes křižovatku se silnicí III/4941 a dále část silnice III/4941 v k. ú. Haluzice, extravilán a intravilán obce Haluzice po úroveň připojení místní komunikace. Celková délka opravy je 2 815 metrů.

Na silnici III/4932 bude provedeno vyfrézování stávající obrusné vrstvy, lokální vyspravení poruch v ložné živičné vrstvě a zpětné položení nové obrusné vrstvy. Na silnici III/4941 bude provedeno vyfrézování stávající obrusné vrstvy, lokální vyspravení poruch v ložné živičné vrstvě a zpětné položení nové obrusné vrstvy. Součásti stavby v extravilánu bude oprava krajnic, osazení směrových sloupků, stavební úpravy silničních příkopů, oprava připojení polních a lesních komunikací a úpravy sjezdů k přilehlým nemovitostem. V průtahu obce Haluzice budou provedeny udržovací práce na vozovce v prostoru mezi oboustrannými obrubami. Budou realizovány výškové úpravy povrchových znaků odvodňovacího zařízení.

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky, provoz bude řízen světelnou signalizací.

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín. Smluvní cena činí 13,898 milionu korun.

Stavba byla zahájena již v posledním červencovém týdnu a bude ukončena do 20. listopadu 2016.

Silnice III/4942: Valašské Klobouky - Mirošov

Předmětem díla jsou udržovací práce na silnici III/4942 v délce 1 125 metrů v extravilánu mezi městem Valašské Klobouky a jeho místní části Mirošov. Dojde zde k odfrézování a obnově obrusné vrstvy s případnou sanací trhlin a deformací ve stávajícím směrovém a šířkovém uspořádání. Součástí stavby bude úprava krajnic (očištění, dosypání z vyfrézovaného materiálu), osazení směrových sloupků, obnovení funkčnosti silničních příkopů a propustků, úprava připojení účelových polních komunikací a úpravy sjezdů k přilehlým nemovitostem.

Stavební práce na silnici III/4942 budou probíhat za provozu vždy po polovině vozovky. Dokončovací práce (dosypání krajnic, údržba příkopů) bude probíhat za obousměrného provozu s posuvným pracovním místem délky cca 50 metrů. Závěrečná pokládka obrusné vrstvy se uskuteční za úplné uzavírky silnice, kdy doprava bude vedena objížďkou po silnicích II. a III. třídy ve správě Zlínského kraje.

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín. Smluvní cena činí 6,048 milionu korun.

Stavba bude zahájena během srpna 2016 a ukončena do 20. října 2016.

Silnice II/493: Petrůvka

Předmětem díla jsou udržovací práce (obnova obrusné a ložné vrstvy s případnou sanací trhlin a deformací) na silnici II/493 v průjezdním úseku obce Petrůvka a v extravilánu ve směru na Luhačovice v celkové délce 1 350 metrů. V celém úseku bude provedeno vyfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 110 milimetrů, lokální vyspravení poruch v podkladní živičné vrstvě a zpětné položení nové ložné vrstvy o tloušťce 60 milimetr§ a nové obrusné vrstvy o tloušťce 50 milimetrů. Součástí udržovacích prací je výšková úprava povrchových znaků odvodňovacího zařízení, obnova funkčnosti podélného odvodňovacího zařízení (vyčištění a prohloubení příkop) a obnova svislého a vodorovného dopravního značení.

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení provozu, doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením po polovinách vozovky (délka úseků bude do 500 metrů).

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín. Smluvní cena činí 9,425 milionu korun.

Stavba bude zahájena během srpna 2016 a ukončena do konce října 2016.

_____________________________________

 

Od Státního fondu dopravní infrastruktury by mělo letos získat Ředitelství silnic Zlínského kraje na opravy silnic II. a III. třídy celkem 108,745 milionu korun. Předpokládá se, že tyto prostředky budou využity na 19 úsecích opravovaných silnic. Jejich přehled byl zveřejněn ZDE.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.