Začíná oprava další silnice na Kroměřížsku: Litenčice - Lísky

Litenčice - Na nový povrch silnice se mohou těšit motoristé v části úseku mezi Litenčicemi a Lískami na Kroměřížsku. Zhotovitelská firma zde zahajuje opravu začátkem září 2016. Nová vozovka bude položena v délce 1 380 metrů. Náklady dosáhnou téměř 11 milionů korun.

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/43346 v úseku od konce městyse Litenčice po křižovatku silnic III/43346 a III/43344 v celkové délce 1380 metrů. V řešeném úseku bude použita technologie recyklace za studena včetně položení dvou živičných vrstev (navýšení nivelety cca o 130 milimetrů). V místech napojení na navazující úseky silnice III/43346 budou vyměněny všechny konstrukční vrstvy vozovky z důvodu zajištění plynulého vedení nivelety vozovky. Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. Součástí stavby je úprava krajnic (obnova, dosypání z vyfrézovaného materiálu se zhutněním), obnovení silničních příkop (odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem do příkopů), stavební úprava propustku (obnova funkčnosti, úprava výtoku odlážděním kamenem do betonu), úprava připojení silnice III/43344, účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Dále bude obnoveno a doplněno svislé a vodorovné dopravní značení. Na konci řešeného úseku před křižovatkou se silnicí III/43344 dojde ke stavební úpravě dvou nástupních ploch linkové autobusové dopravy.

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice, objízdná trasa povede po silnicích II. a III. třídy.

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,888 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v plném rozsahu z prostředků Zlínského kraje.

Zahájení stavby se předpokládá začátkem září 2016, stavební práce by měly být ukončeny do zahájení zimní sezony.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.