Sesuv u Luhačovic chceme stabilizovat do konce listopadu

Luhačovice - Úsilí pracovníků Ředitelství silnic Zlínského kraje o zabezpečení silnice II/492 u Luhačovic proti sesuvu do blízkého potoka přináší výsledky. Je předpoklad, že během října a listopadu by mohla stavební firma problémové místo náležitým způsobem zpevnit a zabezpečit, takže by na silnici skončila současná částečná uzavírka se světelnou signalizací a byl obnoven normální provoz.

Současný stav, důvody stavby

Silnice je ohrožena sesuvem v důsledku odplavení velkého množství zeminy blízkým potokem a obnažení stávající opěrné zdi. Situace byla podrobně popsána v tiskové zprávě ŘSZK ze dne 30. 5. 2016.

Co už se udělalo

Ředitelství silnic Zlínského kraje nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na zajištění stability opěrné zdi. „Jednáme také se správcem toku ve věci zpevnění břehů vodoteče, jejíž meandry a následná eroze způsobují odplavování území pod opěrnou zdí, což snižuje její stabilitu," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Rovněž se uskutečnila jednání s majiteli pozemků, které jsou potřebné pro stabilizaci opěrné zdi, a Zlínský kraj připravuje jejich výkup.

Popis prací

Návrh zajištění stability opěrné zdi podél silnice II/492 vychází z provedeného geotechnického posudku zpracovaného odborným geologem s návrhem řešení zajištění stability zdi a sanace dotčeného území. Pro trvalé a účinné zajištění stability pilotové stěny je navrženo provedení druhé řady zemních kotev v počtu 14 kusů v hloubce 4 metrů pod úrovní hrany komunikace. Zemní kotvy budou vně zdi svázány novým železobetonovým trámcem.

Před realizací zemních kotev bude nutné realizovat částečné odbourání dodatečné přibetonované svislé stěny ukotvené k pilotám. Dalším opatřením pro trvalé zajištění stability pilotové stěny je odvodnění území pod silničním tělesem. Navrženy jsou tři odvodňovací vrty o průměru 133 milimetrů a délkách přes 20 metrů. Vrty budou svedeny do revizní odvodňovací sběrné šachty a dále bude voda odvedena drenážním žebrem do potoka.

ŘSZK nyní usiluje o vydání stavebního povolení pro zajištění stability opěrné zdi.

Zhotovitel, cena, termín

Na zhotovitele stavby bylo již vypsáno výběrové řízení. Předpokládané náklady na tuto mimořádnou investici jsou ve výši cca 6 milionů korun včetně DPH. „Byli bychom rádi, aby byla tato stavba hotova a silnice bez omezení průjezdná do konce listopadu letošního roku," dodává ředitel ŘSZK.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva na toto téma

30. 05. 2016 - Silničáře trápí další sesuv - v blízkosti Luhačovic

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.