V Holešově bude rekonstruováno 690 metrů silnice

Holešov - Úplná uzavírka ulice 6. května bude platit od 24. dubna 2017 v Holešově-Všetulích. Důvodem jsou práce na rekonstrukci této ulice - krajské silnice II/490. Stavební práce by měly trvat až do konce října letošního roku.

Popis prací

V ulici 6. května v Holešově-Všetulích budou probíhat současně stavební práce města, Vodovodů a kanalizací Kroměříž a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Předmětem díla ŘSZK je rekonstrukce silnice II/490 v Holešově, místní části Všetuly, včetně rekonstrukce mostu ev. č. 490-003 přes řeku Rusavu v průjezdním úseku obcí. Začátek rekonstruovaného úseku silnice se nachází na konci zastavěného území města Holešova ve směru od Rymic, konec úpravy silnice je před nově vybudovanou okružní křižovatkou ulice 6. května s ulicí Palackého (průtah silnice II/438). Celková délka úpravy vozovky je cca 690 metrů.

Rekonstrukce silnice zahrnuje frézování stávajícího povrchu vozovky, odstranění stávajíc dlažby z žulové kostky, vybudování nové konstrukce vozovky v délce 585 metrů, vytvoření zastávkových pruhů pro linkovou osobní dopravu, odvodnění komunikace pomocí štěrbinových liniových betonových žlabů a nových dešťových vpustí, zaústěných do stávající jednotné kanalizace nebo do nově vybudované dešťové kanalizace, která bude svedena do řeky Rusavy.

Rekonstrukce mostu ev. č. 490-003 spočívá v odstranění mostního svršku, tj. vozovky, říms, zábradlí, chodníku, včetně izolace a kompletního vybudování nového mostního svršku a realizace dalších stavebních úprav, včetně úprav mostních křídel.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 16,574 milionu korun (vč. DPH). Stavba je plně financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce začínají v dubnu a dopravní omezení by měla skončit do konce října 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s vyznačenou objízdnou trasou. Realizace stavby bude probíhat ve dvou etapách, a to za dílčí úplné uzavírky předmětného úseku stavby, především v návaznosti na věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. Vždy bude zachována průjezdnost jedné ze dvou křižovatek silnice II/490 s místními komunikacemi, tak aby byla zajištěna průjezdnost motorových vozidel místních obyvatel a vozidel integrovaného záchranného systému po celou dobu výstavby.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.