Začíná rekonstrukce silnice v Újezdě

Újezd - Zhotovitelská firma zahajuje na začátku května stavební práce na silnici III/4942 v Újezdě ve zlínském okrese. Rekonstruováno bude 209 metrů silnice. Náklady dosáhnou podle smlouvy o dílo částky přibližně 3,5 milionu korun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/4942 v intravilánu obce Újezd v délce 209 metrů. Stavební úprava spočívá v provedení šířkového sjednocení zpevněného povrchu vozovky na 7 metrů s rozšířením v oblouku až na 7,5 metru. V rámci stavby bude provedena obnova živičných vrstev vozovky. Odvodnění vozovky bude zajištěno dešťovými vpusťmi připojenými do nové jednotné kanalizace. Nová jednotná kanalizace v délce 161 metrů bude mít 4 revizní šachty a bude připojena na stávající kanalizaci.

V souběhu se stavbou ŘSZK bude probíhat realizace stavebních objektů, jejichž investorem je obec Újezd. Jde o zajištění stability levostranného svahu pomocí zárubní zdi, úpravy sjezdů a zpevněných ploch a o nezbytné přeložky inženýrských sítí.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,519 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 2. května a ukončeny do konce srpna 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky předmětné silnice, doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením tak, aby zůstala minimální šířka pro průjezd 2,75 metru.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.