Zvýší se kvalita silnice z Ludkovic do Řetechova

Ludkovice - Zlepšení kvality povrchu vozovky se letos dočkají motoristé, kteří používají silnici III. třídy mezi Ludkovicemi a Řetechovem. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde naplánovalo rekonstrukci průjezdního úseku v Ludkovicích a plošnou obnovu povrchu navazujícího úseku silnice ve směru na Řetechov v celkové délce téměř 1,9 kilometru.

Popis prací investiční stavby

Předmětem investiční stavby je rekonstrukce části silnice III/49025 v obci Ludkovice v celkové délce 652 metrů. Začátek řešeného úseku je situován do křižovatky se silnicí III/49024, konec úpravy je na konci zástavby ve směru na Luhačovice-Řetechov. V průtahu obce Ludkovice je navržena živičná vozovka se šířkou mezi obrubami 6,50 metru s dílčím zúžením na 6,00 metru a rozšířením ve směrových obloucích na 7 metrů. Rekonstrukce bude spočívat v celoplošném odfrézování obrusné vrstvy, kompletní výměně kraje konstrukce vozovky, a to pruhu o šířce 2 metry podél toku včetně sanace části neúnosné pláně, a v položení části nových konstrukčních vrstev vozovky, vyspravení trhlin ložné vrstvy zbývající části vozovky a celoplošné pokládce obrusné vrstvy. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu prostřednictvím dešťových vpustí, které budou připojeny do stávající dešťové kanalizace, případně zaústěny do vodoteče.

Souběžně bude obec Ludkovice provádět stavbu nových chodníků, stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků včetně veškerých betonových obrub podél silnice, úpravu břehu vodoteče.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5,860 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována z prostředků ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny začátkem června a ukončeny do 31. října 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením. Závěrečná pokládka obrusné vrstvy bude realizována za úplné uzavírky.

Navazující neinvestiční obnova povrchu vozovky

„Uvedené investiční rekonstrukci v intravilánu Ludkovic bude v červnu předcházet neinvestiční plošná obnova povrchu vozovky od okraje Ludkovic ve směru na Řetechov v délce 1 220 metrů. Tato akce bude spolufinancována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Motoristé, kteří tudy jezdí nejen do Řetechova, ale i do Pozlovic nebo Luhačovic, zde dohromady získají téměř 1,9 kilometru kvalitní komunikace," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.