Čeká nás rekonstrukce křižovatky v Bohuslavicích u Zlína

Bohuslavice u Zlína - Důležitou křižovatku v Bohuslavicích u Zlína, přes kterou jezdí vozidla z krajského města do Uherského Hradiště, Luhačovic, Uherského Brodu i místní části Salaš, čeká rekonstrukce. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde hodlá proinvestovat přes 8 milionů korun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava křižovatky silnic II/490, II/497 a III/4972 v obci Bohuslavice u Zlína. Stavební úpravou dojde k novému prostorovému uspořádání rozsáhlé křižovatky s vytvořením standartních odsunutých dvou stykových křižovatek s kolmým křížením. Šířka vozovky bude sjednocena na sedm metrů mezi obrubami s rozšířením v obloucích až na šířku 7,5 metru. Odvodnění vozovky bude zajištěno dešťovými vpusťmi zaústěnými do stávající kanalizace, případně přes nezpevněnou krajnici do vodoteče.

Na silnici II/490 v celkové délce 358 metrů a na silnici II/497 v délce 168 metrů bude v rozsahu cca 20 procent a v místech směrové úpravy vytvořena nová konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu, na zbývající části vozovky bude provedena výměna živičných vrstev v tloušťce 100 milimetrů se sanací trhlin. Vozovka bude lemována dvojřádkem z žulových kostek. Součásti silnice II/490 bude stavební úprava stávajícího zastávkového pruhu, který bude mít povrch z asfaltového betonu. Na silnici III/4972 v délce 40 metrů bude realizována obnova obrusné živičné vrstvy se sanací trhlin, v místě rozšíření křižovatkového oblouku bude vytvořena nová konstrukce. Na mostě ev. č. 490-019 bude pořízena nová mostní izolace a nová vozovková konstrukce, spodní stavba a nosná konstrukce budou ponechány a sanovány. V rámci úpravy šířkového uspořádání bude podél pravé obruby vybudován ve vozovce rozšiřující klín z žulových kostek, budou vybudovány nové železobetonové římsy a osazeno nové mostní zábradlí. Koryto vodního toku pod mostem bude pročištěno, doplněno o odplavenou dlažbu a bude obnoveno spárování kamenné dlažby.

Souběžně se stavbou ŘSZK bude obec Bohuslavice u Zlína budovat chodníky, zpevněné plochy podél silnice a nasvětlení míst pro přecházení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 8,153 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny začátkem července a ukončeny do 5. prosince 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Vzhledem ke složitosti stavby v důležitém dopravním uzlu a nutnosti rozdělení na pět etap bude po celou dobu realizace řízen provoz světelnou signalizací umístěnou na silnicích II/490 (od Zlína a Doubrav) a II/497 (od Šarov). Současně bude úplně vyloučen veškerý silniční provoz na silnici III/4972 ve směru od Salaše, silnice bude po dobu stavby jednosměrná ve směru z křižovatky v Bohuslavicích do Salaše.
Po celou dobu stavby bude nákladní doprava nad 7,5 tuny odkloněna na objízdné trasy. Ve směru od Uh. Hradiště v Bílovicích na silnici III/49724 do Napajedel a dále pak po silnici III/49725 a I/55 do Otrokovic a I/49 do Zlína. Ve směru od Zlína bude objížďka vedena po silnici I/49 do Zádveřic, dále po II/492 přes Luhačovice do Biskupic a po II/490 směřována na Uh. Brod.

„Omlouváme se všem dotčeným obcím, firmám a hlavně občanům za problémy, které realizace této stavby přinese. Potřebné práce není možné bez výše uvedených omezení provozu provést. V případě problémů v průběhu stavby můžete kontaktovat stavební dozor ŘSZK, nejlépe elektronicky na adrese berecka@rszk.cz," řekl provozně-technický náměstek ŘSZK Ing. Radek Berecka.
Přesné termíny jednotlivých druhů uzavírek při všech stavbách ŘSZK jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách www.rszk.cz.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.