Okružní křižovatka zpřehlední jízdu do Hostýnských vrchů

Bystřice pod Hostýnem - Smlouvu o dílo na výstavbu nové okružní křižovatky v Bystřici pod Hostýnem podepsalo 3. července 2017 Ředitelství silnic Zlínského kraje s vybraným zhotovitelem stavby. Rondel v hodnotě přes 5,5 milionu korun zpřehlední dopravní situaci a přispěje k větší bezpečnosti silničního provozu při jízdě na Svatý Hostýn či do Chvalčova.

„Jde o dlouhodobě připravovanou akci, na které se kromě nás podílí také město Bystřice pod Hostýnem a společnost VAK Kroměříž. Okružní křižovatka by měla zpřehlednit situaci na složité pětiramenné křižovatce, na které se řidiči neznalí místních poměrů obtížně orientovali. Výsledek určité uvítají jak místní, tak lidé projíždějící přes Bystřici do rekreační oblasti Hostýnských vrchů nebo na poutní místo Svatý Hostýn," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Popis prací

Předmětem díla je vybudování nové okružní křižovatky s pěti větvemi ve tvaru elipsy v prostoru nevyhovujícího křížení silnice II/437, III/43730 a místní komunikace. Okružní jízdní pás křižovatky bude široký 5 - 7 metrů, prstenec křižovatky bude zpevněný, středový ostrov bude proveden jako vyvýšená zatravněná plocha. Tvar větví křižovatky i plocha okružní křižovatky budou vymezeny silniční obrubou, povrchy vozovek budou asfaltobetonové. Okružní křižovatka bude odvodněna pomocí uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace a bude vybavena svislým i vodorovným dopravním značením.

V souběhu s prováděním díla bude probíhat realizace stavebních objektů, jejichž investorem je Město Bystřice pod Hostýnem (stavební úpravy připojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků včetně veškerých betonových obrub, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů, terénní a vegetační úpravy nezpevněných ploch za vnější betonovou obrubou podél celé stavby a vegetační úpravy středového ostrova). Současně bude VAK Kroměříž realizovat opravu kanalizace v prostoru nového umístění okružní křižovatky a přeložku vodovodu.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5,556 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována prostřednictvím ŘSZK plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce na silniční části budou zahájeny 10. července 2017 a ukončeny do 31. října 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Během realizace stavby budou uzavřeny větve křižovatky ulice Rusavská a Hostýnská. Doprava ve směru uzavřených komunikací bude vedena po objízdných trasách. Předpokládá se realizace ve třech etapách. Během stavebních prací bude doprava v obvodu stavby řízena světelným signalizačním zařízením pro tři větve. Semafory budou umístěny v ulicích Čs. brigády, Havlíčkova, Školní.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.