Rekonstrukci silnice v Novém Hrozenkově předchází demolice hospody

Nový Hrozenkov - Demolice bývalého hostince Na Vranči v Novém Hrozenkově umožní v nejbližších letech rekonstruovat podle současných technických norem i přilehlý úsek silnice II. třídy. Bourání staré hospody, která stála příliš blízko u silnice, právě začíná. Ředitelství silnic Zlínského kraje za ni zaplatí 2,7 milionu korun.

Popis prací

Předmětem zakázky je:

a) vyklizení všech budov (zařízení pro ubytování, lednice, televizory, monitory, koberce, množství pytlů s textilem, papírový, dřevěný a kovový odpad aj.) před zahájením demoličních prací,

b) demolice ubytovacího hostince „Na Vranči" v obci Nový Hrozenkov (č. p. 197), který tvoří bodovou závadu ve směrovém vedení silnice II/487. Součástí zakázky je také demolice vedlejších objektů budovy, a to zděného skladu, septiku a oplocení. Bourací práce budou probíhat postupným rozebíráním jednotlivých konstrukcí, částečně ručně a částečně strojně. Stávající stavba je zděná s různými druhy zastropení, sedlovou střechu tvoří dřevěný krov s plechovou krytinou,

c) odvoz a likvidace veškerého odpadu postupem podle zákona o odpadech (kovový odpad bude odvezen do nejbližší sběrny, část ostatního odpadu bude umístěna po dohodě s městysem Nový Hrozenkov do kontejnerů a část odvezena na skládku).

Přípojky inženýrských sítí budou odpojeny jejich vlastníky. Septik bude zasypán vybouraným materiálem z budovy hostince, jeho vyčerpání zajistí na vlastní náklady původní vlastník těsně před zasypáním.
Místo demolice bude dočasně oploceno, a to z důvodů bezpečnostních, možného ohrožení osob a věcí, a dále z důvodu nebezpečí vyplývajícího z bouracích prací a těsné blízkosti předmětné komunikace.

Zhotovitel, cena, termín

Dodavatelem demoličních prací je firma Stavební mechanizace - Servis, s.r.o., Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 2,726 milionu korun (vč. DPH). Akce je financována z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK. Demoliční práce budou zahájeny 24. července 2017 a jejich ukončení se předpokládá do konce září 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Během realizace prací bude silniční provoz v blízkosti staveniště v jednom jízdním pruhu z bezpečnostních důvodů řízen dopravním značením a světelným signalizačním zařízením.

- - -

„Demolice bývalého ubytovacího hostince je podmínkou budoucí rekonstrukce silničního průtahu v Novém Hrozenkově. Objekt hospody včetně pozemku pod stavbou vykoupil v roce 2016 Zlínský kraj, okolní pozemky vykoupil městys. Příslušný stavební úřad byl požádán o vydání územního rozhodnutí pro rekonstrukci přilehlého dvoukilometrového úseku silnice. Její osa bude posunuta dále od stavby na opačné straně vozovky, kde nyní dřevěný balkon vyčnívá nad jízdní pruh. Podél komunikace vybuduje městys nové chodníky. Pro rekonstrukci silnice chceme využít prostředky evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zahájení vlastní rekonstrukce silnice předpokládáme v letech 2018-2019," upřesnil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.