Z peněz EU opravíme silnici z Dolního Němčí do Slavkova

Dolní Němčí, Slavkov - S využitím prostředku Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu bude rekonstruován úsek silnice mezi Dolním Němčím a Slavkovem na Uherskohradišťsku. Náklady dosáhnou 20 milionů korun. Stavba proběhne za částečné uzavírky silnice.

Popis prací

Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/498 v celkové délce 1 882 metrů ve stávajícím směrovém vedení. Úsek začíná od křižovatky silnice II/498 se silnicí II/490 a končí před začátkem průjezdního úseku obce Slavkov v místě navázání na již provedenou stavební akci.

Rekonstrukce vozovky bude spočívat v odfrézování obrusné a ložné vrstvy, sanaci trhlin v podkladní vrstvě a zpětném položení krytových vrstev. Pro zajištění požadované kategorie bude vozovka rozšířena a v krajích vozovky bude doplněna celá konstrukce.

Odvodnění vozovky je zachováno stávající do souběžných silničních příkopů, pouze průjezdní úsek obce Slavkov je odvodněn uličními vpusťmi napojenými do zatrubněného silničního příkopu.

Součástí stavby jsou také rekonstrukce mostu ev. č. 498-002, spočívající ve vybudování spádové betonové desky a nového mostního svršku vč. izolace, dále budou provedeny nové závěrné zídky, římsy mostu, sanace betonu stávající nosné konstrukce a sanace spodní stavby a dojde také k pročištění toku a doplnění chybějící kamenné dlažby. Dojde k zatrubnění části silničního příkopu včetně osazení silničních obrub v průjezdním úseku obce Slavkov. Budou připojeny účelové komunikace a sjezdy k nemovitostem. Budou upraveny krajnice a obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 20,164 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci IROP. Stavební práce budou zahájeny 7. srpna 2017 a ukončeny budou do 30. listopadu 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Rekonstrukce silnice II/498 vč. rekonstrukce mostu ev. č. 498-002 bude probíhat za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky. Doprava bude řízena provizorním dopravním značením s použitím světelné signalizace.>

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.