Žulové kostky u náměstí v Kelči budou nahrazeny živičným povrchem

Kelč - Ještě v tomto roce během podzimního období bude zahájena i dokončena nová drobnější silniční investice v Kelči. Zhruba za 1,4 milionu korun zde budou nahrazeny dva dlážděné úseky silnice v celkové délce 96 metrů živičným povrchem.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava dvou úseků silnice II/439 před a za náměstím ve městě Kelči v délce 37 a 59 metrů.

Stavební úprava dvou úseků silnice spočívá ve výměně dlážděné vozovky za živičnou. Přídlažba bude provedena z dvouřádku ze žulových kostek. Stávající štípané kamenné obrubníky v úseku č. 1 budou nahrazeny řezanými kamennými. V úseku č. 2 budou zpětně využity stávající kamenné obrubníky. Původní 4 vpusti budou výškově upraveny v návaznosti na novou obrusnou vrstvu. V úseku č. 1 bude doplněna jedna nová levostranná vpusť, v úseku č. 2 budou doplněny tři nové vpusti. Přilehlé chodníky a zpevněné plochy se zámkovou nebo mozaikovou dlažbou dotčené stavebními úpravami silnice budou předlážděny do původního stavu, mimo stávající chodník v úseku č. 1, kde bude původní zámková dlažba nahrazena mozaikovou dlažbou. Řezané kamenné obrubníky a mozaikovou dlažbu dodá město Kelč.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 1,359 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny i dokončeny ještě v podzimním období roku 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Pro zajištění dopravní obsluhy náměstí v Kelči pro osobní a lehkou nákladní dopravu je realizace úseku č. 1 řešena po polovinách s řízením dopravy světelnou signalizací. Pouze při pokládce živičných vrstev je předpokládána krátkodobá úplná uzavírka. Realizace úseku č. 2 musí být řešena jako jeden celek za úplné uzavírky silnice II/439 a s vedením dopravy po objízdné trase od silnice II/439 na vjezdu do Kelče po silnicích III/4387, III/43921, III/43919 a po silnici II/439 zpět do Kelče.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.