Rekonstrukce průtahu skončila v Ludkovicích

Ludkovice - Po nové vozovce se již jezdí na silnici III/49025 z Ludkovic směrem na Řetechov. Byl zde rekonstruován úsek o délce 652 metrů v průtahu obce a nový povrch získal ještě i další úsek o délce 1,2 kilometru v extravilánu obce.

Předmětem investiční stavby byla rekonstrukce části silnice III/49025 v obci Ludkovice v celkové délce 652 metrů. Začátek řešeného úseku je situován do křižovatky se silnicí III/49024, konec úpravy je na konci zástavby ve směru na Luhačovice-Řetechov.

V průtahu obce Ludkovice byla vybudována živičná vozovka se šířkou mezi obrubami 6,50 metru s dílčím zúžením na 6 metrů a rozšířením ve směrových obloucích na 7 metrů. Rekonstrukce spočívala v celoplošném odfrézování obrusné vrstvy, kompletní výměně kraje konstrukce vozovky, a to pruhu o šířce 2 metry podél toku včetně sanace části neúnosné pláně, a v položení části nových konstrukčních vrstev vozovky, vyspravení trhlin ložné vrstvy zbývající části vozovky a celoplošné pokládce obrusné vrstvy. Odvodnění vozovky je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu prostřednictvím dešťových vpustí, které jsou připojeny do stávající dešťové kanalizace, případně zaústěny do vodoteče.

Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje zde obec Ludkovice realizovala výstavbu nových chodníků, stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků včetně veškerých betonových obrub podél silnice, úpravu břehu vodoteče.

Zhotovitelem stavby byla firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,593 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována z prostředků ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny začátkem června 2017.

ŘSZK nechalo v tomto roce plošně obnovit povrch vozovky (z neinvestičních prostředků za spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury) také v navazujícím úseku silnice III/49025 od konce obce Ludkovice dál směrem na Řetechov, a to v délce 1 220 metrů. „Motoristé, kteří tudy jezdí nejen do Řetechova, ale i do Pozlovic nebo Luhačovic, zde tedy letos získali téměř 1,9 kilometru kvalitní komunikace," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.