Zlínský nadjezd se zařadil mezi dokončené stavby

Zlín - Přestože měla rekonstrukce silničního nadjezdu ve Zlíně v Gahurově ulici definitivně skončit až v roce 2018, po stavební stránce už je také velká investiční akce hotova. Stavební náklady zde dosáhly částky 52,6 milionu korun.

Rekonstrukce zlínského nadjezdu v Gahurově ulici patřila v letech 2016 a 2017 k největším investičním stavbám na krajské silniční síti. Její realizace byla náročná také z důvodu silného dopravního zatížení v centru krajského města, musela se proto uskutečnit po částech bez úplné uzavírky frekventované městské dopravní tepny.

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce mostu ev. č. 49016-2 (nadjezdu u autobusového nádraží ve Zlíně) včetně komunikace na něm a části silnice III/49016. Celková délka stavební úpravy silnice včetně mostu je 454 metrů, z toho délka mostu je 196,6 metru.

Rekonstrukce mostu spočívala v celkové obnově mostního svršku včetně hydroizolace a odvodnění mostu, v sanaci nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Stavba musela řešit i úpravu původních inženýrských sítí umístěných na mostě a v navazujících úsecích silnice, úpravu trakčního vedení a veřejného osvětlení na mostě, vybudování kanalizace pro odvodnění nosné konstrukce pod mostem a úpravu světelného dopravního signalizačního zařízení. Současně byla provedena rekonstrukce křižovatky silnice III/49016 s místní komunikací „Vodní" v délce 54 metrů. Zde a rovněž na navazujícím úseku silnice směrem na Mladcovou a sídliště Jižní Svahy v délce 204 metrů byly vyměněny asfaltobetonové vrstvy vozovky. Původní šířkové a směrové uspořádání silnice zůstalo zachováno.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení „Společnost KKS + FIRESTA + REPONT pro zakázku Most Zlín". Konečná cena za tuto zakázku činí 52,636 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována s využitím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace IROP z fondů EU dosahuje úrovně 85 % uznatelných nákladů, dalších 5 % prostředků poskytuje státní rozpočet. Zbývající náklady hradí Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny během léta 2016.

Důvodem rozsáhlé opravy nadjezdu byl zhoršující se technický stav nosné konstrukce včetně izolace a spodní stavby mostu a nevyhovující stav povrchu vozovky, který má dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Most byl postaven v roce 1986. Podle dopravních průzkumů po něm projede každý den přes 21 500 vozidel.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.