Svah se silnicí u Valašské Bystřice bude zajištěn proti sesuvu

Valašská Bystřice - Ředitelství silnic Zlínského kraje zařadilo do svého investičního programu v tomto roce stavební akci pro zabezpečení silničního tělesa proti sesuvu ve Valašské Bystřici. Zhotovitelská firma zde upraví úsek silnice o délce 43 metrů, cena byla vysoutěžena na necelé 2,2 milionu korun.

Popis prací

Předmětem díla je sanace silničního svahu a přilehlé krajnice silnice III/05726. Řešený úsek silnice se nachází v katastrálním území obce Valašská Bystřice v uzlovém úseku č. 6 „Hlavačky", celková délka řešeného úseku je 43 metrů. Pro trvalé a účinné zajištění stability bude provedeno podchycení hrany silničního tělesa pilotovou stěnou se ztužujícím železobetonovým trámcem. Ten bude vytvořen ve tvaru L šířky 2,0 metru a výšky 1,1 metru a bude podporován dvěma řadami pilot. Součástí stavby bude též rekonstrukce dotčené části komunikace. V celé délce pilotové stěny bude na trámu osazeno ocelové svodidlo.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. Smluvní cena za tuto zakázku činí 2,154 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 16. dubna 2018 a ukončeny nejpozději do 31. srpna 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Během realizace stavby bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení. Pracovní pruh pro provádění stavebních prací se předpokládá o šířce minimálně 3,5 metru od líce navrhované pilotové stěny. Jízdní pruh, který bude sloužit pro průjezd vozidel, bude z důvodu jeho nedostačující šířky rozšířen a zpevněn pomocí dočasných panelů. Panely budou položeny v místě nezpevněné krajnice na štěrkovém podkladu a po ukončení stavby budou odstraněny. Stavba bude probíhat současně se zakázkou obce Valašská Bystřice, která zahájila stavbu nového chodníku a opěrné zdi.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.