Nový most se vybuduje v blízkosti přehrady Stanovnice

Karolinka - Na silnici III/48711, která vede kolem vodárenské nádrže Stanovnice u města Karolinka do stejnojmenné osady v Javorníkách, silničáři v letošním roce zbourají most ev. č. 48711-5 a nahradí jej novým mostním objektem. Během stavby se bude jezdit po provizorním přemostění v blízkosti stavby.

Popis prací

Původní most ev. č. 48711-5 ve Stanovnici, která je místní části města Karolinky, byl v nevyhovujícím stavu. Docházelo k jeho zatopení již při průtoku pětileté vody. Zjištěné závady nebylo možno odstranit údržbou. Předmětem díla je kompletní přestavba mostu včetně stavební úpravy navazujících částí silnice v celkové délce 138 metrů. Původní most bude odstraněn a na stejném místě bude postaven nový jednopolový šikmý most o délce přemostění 10,16 metru a kolmé světlosti 7 metrů. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám založený plošně.

Součástí stavby bude zřízení objízdné trasy s mostním provizoriem, opevnění břehů koryta v blízkosti mostu kamennou dlažbou do betonu, ukončenou příčnými prahy, a stavba nového propustku v délce 15 metrů vyústěného do toku v místě stávajícího nevhodného propustku pod silnicí.
Souběžně s přestavbou mostu bude společnost CETIN realizovat přeložku sdělovacího vedení a město Karolinka stavební úpravy připojení dvou sjezdů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,534 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce na mostě budou zahájeny 16. dubna 2018 a ukončeny v podzimním období tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu na silnici III/48711, doprava bude vedena po provizorním mostu. Objízdná komunikace se již v těchto dnech připravuje. Provoz vozidel zde bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.