Opraví se most, objížďka povede přes Hostětín

Pitín - Smlouvu na rekonstrukci mostu na silnici II/495 mezi Pitínem a Slavičínem uzavřelo Ředitelství silnic Zlínského kraje s firmou, která zvítězila ve veřejné soutěži. V místě stavby bude platit úplná uzavírka s objízdnou trasou přes obec Hostětín. Smluvní cena činí 8,5 milionu korun.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silničního mostu ev. č. 495-034, převádějícího silnici II/495 nad železniční tratí č. 341 „Brno - Bylnice". Most se nachází na silnici II/495 mezi obcemi Pitín a Hrádkem na Vlárské dráze (místní částí města Slavičína). Délka rekonstruovaného mostu je 41,25 metru, šířka mostu 8,60 metru. Délka rekonstruovaného úseku silnice II/495 je 100 metrů. Most, který byl postaven v roce 1958, byl ve špatném technickém stavu.

Při rekonstrukci bude odstraněno staré zádržné zařízení, železobetonové římsy, vozovkové vrstvy a vyrovnávací beton, bude ubourána část železobetonové desky, vybourány části závěrných zídek a části křídel. Následně budou očištěny ocelové nosné konstrukce, bude provedeno navrtání a osazení spřahujících prvků, armování a betonáž ztužující železobetonové desky, opěr a křídel. Bude realizována celoplošná izolace nosné konstrukce včetně ochrany izolace, betonáž říms, těsnění spár, osazení zábradelního svodidla, provedení vozovkových vrstev na mostě a napojení na navazující úseky silnice II/495. Volná šířka mostu mezi římsami bude 7 metrů. Šířka mostu je 8,60 metru. Směrové i výškové vedení komunikace zůstane zachováno. Odvodnění vozovky bude zajištěno odvodňovacím proužkem podél obruby římsy. Veškeré srážkové a povrchové vody budou odváděny příčným a podélným sklonem vozovky do okolního terénu.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 8,519 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce včetně dopravních omezení budou zahájeny 28. května a ukončeny budou do 26. října 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude realizována za úplné uzavírky (cca 4 měsíce). Objízdná trasa pro oba směry bude vedena po silnicích III/49518 a III/49519 přes obec Hostětín.

Co už se udělalo

Na silnici II/495, která spojuje Moravský Písek s Brumovem-Bylnicí, byly v posledních letech realizovány rekonstrukce v celkové hodnotě přes 400 milionů korun:

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.