Také Krhov u Bojkovic bude mít nový most

Bojkovice - Na silnici III/49516 v Bojkovicích-Krhově bude zbourán původní most a nahrazen novým mostním objektem. Investici v hodnotě 16,2 milionu korun zaplatí Zlínský kraj. Stavba mostu bude probíhat za zachování silničního provozu s převedením dopravy na mostní provizorium situované vedle stávajícího mostu.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/49516 v Bojkovicích-Krhově v celkové délce 251 metrů. Součástí zakázky je kompletní přestavba mostu ev. č. 49516-2 přes Valovský potok.

Původní most v Krhově byl postaven v roce 1947 a jeho technický stav je nyní hodnocen jako špatný (stupeň 5 ze 7).

Původní most bude odstraněn a na stejném místě bude vybudován nový mostní objekt, který je navržen jako železobetonový rám. Přemostění bude dlouhé 5,2 metru. Volná šířka mostu bude rozšířena, římsy mostu budou monolitické železobetonové, budou vybaveny mostním zábradlím výšky 1,1 metru se svislou výplní. Dno toku pod mostem bude vydlážděno, bude provedena nezbytná úprava koryta toku k zajištění ochrany stavby mostu. Šířka vozovky v řešeném úseku bude upravena na 6,5 metru mezi obrubami, s rozšířením ve směrovém oblouku. Silniční těleso nacházející se podél vodního toku bude zabezpečeno opěrnou zdí z gabionů a betonovými svodidly. Vozovka bude odfrézována, na části vozovky podél toku v délce cca 100 metrů bude vybudována nová konstrukce vozovky, na zbývající části vozovky bude provedena obnova obrusné vrstvy. Šířka vozovky bude vymezena zvýšenou betonovou obrubou (mimo část s umístěním gabionů), dále bude provedena obnova odvodnění vozovky a dopravního značení. Součástí stavby je obnova vozovky zastávkových pruhů linkové osobní dopravy.

Souběžně s realizací díla ŘSZK zajistí město Bojkovice připojení místních a účelových komunikací, sjezdů, chodníky a obruby.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma PORR, a. s., Praha, se sídlem organizační složky v Tlumačově. Smluvní cena za tuto zakázku činí 16,214 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce na mostě začnou 13. srpna 2018 a budou dokončeny nejpozději do začátku roku 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba mostu bude probíhat za zachování silničního provozu s převedením dopravy na mostní provizorium situované vedle stávajícího mostu. Na předmětném úseku silnice bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu se střídavým provozem řízeným světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.