Z propustku ve Valašské Bystřici bude most

AKTUALIZOVÁNO 29. 8. 2018
Valašská Bystřice - Dosavadní propustek na silnici III/05726 ve Valašské Bystřici bude nahrazen novým mostním objektem. Investice Zlínského kraje za 9,6 milionu korun bude zahájena přibližně v polovině srpna. Během stavebních prací bude doprava vedena po provizorní komunikaci v blízkosti stavby a řízena světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla je kompletní přestavba propustku včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/05726 v celkové délce 88 metrů v obci Valašská Bystřice.

Původní havarijní propustek bude odstraněn a na stejném místě bude postaven nový mostní objekt, tvořený ocelovou konstrukcí z vlnitého plechu - tubosider. Světlá šířka mostního objektu bude 3,24 metru, světlá výška 2,79 metru. Založení mostního objektu bude plošné. Na koncích tubusu budou betonové prahy. Na čelních zdech budou ukotveny monolitické železobetonové římsy šířky 0,80 metru se zábradlím o výšce 1,10 metru. Volná šířka mostního objektu mezi zábradlím bude 7 metrů, šířka vozovky na mostním objektu 6 metrů. Odvodnění mostního objektu bude zajištěno jednostranným příčným spádem a podélným spádem vozovky ke skluzu do potoka. Dno potoka bude pod mostem zpevněno kamenem do betonu. Nejbližší přilehlé svahy koryta potoka budou zpevněny záhozem z lomového kamene. Současně bude na straně výtoku odstraněno rozpadlé betonové potrubí a nahrazeno novým profilem.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,556 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce na mostě začnou 13. srpna a skončí do 30. listopadu 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu na silnici III/05726. Doprava bude vedena po provizorní objízdné komunikaci přes provizorně zatrubněný vodní tok v délce 55 metrů. Provoz zde bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.