Mezi obnovenou silnicí a železnicí u Újezdce přibude opěrná zeď

Uherský Brod - Na základě požadavku Správy železniční dopravní cesty vybuduje Ředitelství silnic Zlínského kraje 80metrovou opěrnou zeď mezi úsekem silnice II/490 z Polichna do Uherského Brodu-Újezdce a železniční tratí.

Popis prací

Předmětem díla je výstavba nové štětovnicové (larsenové) zdi délky 80 metrů, navazující na stávající zrekonstruovanou levostrannou železobetonovou opěrnou zeď, která se nachází v prostoru mezi silnicí II/490 a železniční tratí Újezdec - Polichno. Opěrná zeď se nachází v katastrálním území Újezdec u Luhačovic. Hlavy štětovnic budou upraveny ocelovou římsou z pažnice, položené vodorovně a přivařené ke štětovnicím. Na římse bude osazeno ocelové trubkové zábradlí výšky 1,1 metru, přivařené k římse ze štětovnice. To bude osazeno i na stávající železobetonové opěrné zdi. Mezi novou štětovnicovou zdí a silnicí II/490 bude umístěno silniční svodidlo. V rámci stavby bude zřízen odvodňovací příkop mezi opěrnou zdí a železniční tratí.

Rozsáhlá rekonstrukce úseku silnice II/490 z Polichna do Újezdce byla dokončena v loňském roce.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,884 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce začnou 20. srpna a skončí ještě během podzimního období letošního roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou prováděny z přilehlé poloviny vozovky. Silniční provoz bude veden střídavě po druhé polovině vozovky a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.