Podařilo se dokončit další velkou silniční stavbu

Velké Karlovice - Další z větších silničních rekonstrukcí dotovaných z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se podařilo dokončit ve Velkých Karlovicích. Motoristé zde mohou využívat opravený úsek silnice II/481 směrem na Soláň o délce téměř 2,7 kilometru. Náklady dosáhly částky bezmála 65 milionů korun.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/481 v intravilánu a extravilánu obce Velké Karlovice. Silnice vede z Velkých Karlovic přes kopec Soláň do obce Hutisko-Solanec a dále na Prostřední Bečvu. Řešený úsek silnice je dlouhý 2 677 metrů.

Rekonstrukce silnice probíhala v původním směrovém vedení. Silnice získala jednotnou šířku 7,5 metru v extravilánu a 8 metrů v průjezdním úseku obce Velké Karlovice. Stavební úpravy silnice spočívaly v odfrézování narušených živičných vrstev v tloušťce 70 milimetrů, sanaci poruch v podkladní vrstvě a v položení nových živičných vrstev o celkové tloušťce 90 milimetrů. V obou jízdních pruzích v šířce jednoho metru byla v celé délce provedena kompletní výměna konstrukce vozovky případně doplnění nezpevněných krajnic. Odvodnění bylo zajištěno příčným spádem do silničních příkopů nebo nových uličních vpustí, zaústěných do nově budované kanalizace.

V místě, kde se tok Jezerný přibližuje ke komunikaci, byly vybudovány čtyři nové opěrné zdi za účelem zabezpečení stability silničního tělesa.

Součástí investiční akce byla rovněž kompletní přestavba mostu ev. č. 481-008, který převádí silnici II/481 přes vodní tok Vsetínská Bečva. Původní most byl odstraněn a na jeho místě byl vybudován nový rámový most s předpjatou příčlí. Přemostění je dlouhé 25 metrů.

V trase řešeného úseku se nachází také most ev. č. 481-007, který byl rekonstruován již v r. 2010. Nyní na něm byla provedena pouze obnova obrusné vrstvy, osazení normového zabezpečovacího zařízení a sanace opevnění břehů toku kamenem do betonu.

Součástí projektu byly taktéž stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem, výstavba zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, kompletní přestavba propustků v trase řešeného úseku, obnova a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení a obnova, případně doplnění zabezpečovacího zařízení.

Souběžně s rekonstrukcí silnice II/481 probíhala výstavba cyklostezky (ještě bude pokračovat v r. 2019), nových komunikací pro pěší a dešťové kanalizace, jejichž investorem byla obec Velké Karlovice.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 64,949 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce byly zahájeny v září 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.