Nový silniční průtah byl dokončen ve Zlechově

Zlechov - Mezi dokončené silniční stavby roku 2018 se na přelomu listopadu a prosince zařadila rekonstrukce silničního průtahu ve Zlechově na Uherskohradišťsku. Stavba za více než dvě desítky milionů korun, financovaná Zlínským krajem, která byla zahájena koncem roku 2017, slouží obyvatelům obce a motoristům.

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/05018 v intravilánu obce Zlechov. Začátek úseku se nachází na začátku obce ve směru od Buchlovic, konec je v místě napojení na dříve rekonstruovaný úsek této silnice III/05018. Celková délka obnoveného úseku je 1 204 metrů.

Ve Zlechově byly odstraněny původní konstrukční vrstvy, došlo k sanaci neúnosné pláně a byly položeny nové konstrukční vrstvy vozovky. Nová vozovka je živičná o šířce 6 metrů mezi obrubami, je lemována betonovými obrubami s dvouřádkem ze žulových kostek, který plní funkci odvodňovacího proužku. Odvodnění vozovky je zajištěno pomocí nových dešťových vpustí, napojených do dešťové kanalizace. Současně s rekonstrukcí vozovky byly vybudovány tři zastávkové pruhy linkové osobní dopravy s povrchem ze žulových kostek. Součástí stavby byla rovněž sanace čel a říms dvou propustků a mostu ev. č. 05018-2, opěra zabezpečovacího zařízení na mostních objektech a obnova trvalého dopravního značení.

Současně se stavbou ŘSZK probíhala zakázka obce Zlechov, která zahrnovala rekonstrukci chodníků, zřízení cyklopruhů, přeložky inženýrských sítí a zřízení nové kanalizace v režii SVK Uherské Hradiště.

Zhotovitelem stavby byla firma PORR, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 22,486 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny 18. září 2017.

Na silnici III/05018 ve směru příjezdu do Zlechova od Starého Města byla v letošním roce realizována také neinvestiční oprava vozovky v délce 718 metrů za 4,2 milionu korun, financovaná z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.