Silnice v Lipové bude směrově napřímena

Lipová - Silničáři letos směrově narovnají 160 metrů dlouhý úsek silnice v Lipové na Slavičínsku. Práce budou probíhat za částečné uzavírky, provoz bude veden střídavě v jednom jízdním pruhu. Úplná uzavírka v trvání jednoho až dvou dnů se zde plánuje až na pokládku obrusné vrstvy.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/4932 v celkové délce 160 metrů. Začátek stavby je situován do místa příčné spáry u dopravní značky začátek/konec obce, kde navazuje na zrekonstruovaný úsek silnice. Konec stavby je situován před dům čp. 110 za křižovatkou s místní komunikací.

Cílem stavební akce je směrové napřímení silnice a šířková úprava komunikace (6,50 metru mezi obrubami). Vozovka bude v místě směrové úpravy vybudována v nové konstrukci, ve stávajícím úseku bude provedena obnova obrusné vrstvy s lokálními sanacemi ložné vrstvy. Silnice bude šířkově vymezena novými betonovými obrubami s přídlažbou z dvouřádku žulových kostek. Odvodnění vozovky bude zajištěno sestavou nových dešťových vpustí, které budou přípojkami připojeny do stávajícího odvodňovacího systému, dále bude vybudována horská vpusť a vtokový objekt s lapačem splavenin. Stávající zpevněné plochy vozovky, které po směrové úpravě nebudou využívány, budou rekultivovány, terén bude upraven a dosypán vhodnou zeminou. V rámci stavby bude upraveno připojení místní komunikace a také stávající sjezdy k nemovitostem.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., pracoviště ve Valašském Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,010 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce pro ŘSZK budou zahájeny 13. května a ukončeny do konce října.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat po polovinách za částečné uzavírky silnice. Doprava bude řízena provizorním dopravním značením s použitím světelné signalizace. Závěrečná pokládka obrusné vrstvy se předpokládá za úplné uzavírky (1 - 2 dny). Objízdné trasy budou vedeny po silnicích II/493, II/494 a III/4941, tj. po trase Slavičín - Vlachovice - Haluzice.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.