Největší stavbou bude letos rekonstrukce silnice z Bystřice pod Hostýnem

Vítonice, Bystřice p. Hostýnem - Ředitelství silnic Zlínského kraje podepsalo se zhotovitelem, který zvítězil v obchodní soutěži, smlouvu o dílo na rekonstrukci silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice s Olomouckým krajem do Bystřice pod Hostýnem. Jde o největší stavební akci na rekonstrukci krajské silniční sítě zahajovanou v roce 2019, cena činí 139 milionů korun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice Zlínského a Olomouckého kraje po křižovatku silnic II/150 a II/438 (ulice Pod Platany) v Bystřici pod Hostýnem. Celková délka řešeného úseku je 6 495 metrů. Stavba je rozdělena na šest samostatných úseků.

Úsek č. 1. Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL - Vítonice (extravilán)

Začátek úseku č. 1 je situován do místa hranice krajů ZL/OL u svislé dopravní značky „Zlínský kraj", konec úseku je na začátku obce Vítonice v místě svislé dopravní značky „Začátek obce". Délka úseku č. 1 je 936 metrů. Předmětem stavby v úseku č. 1 je stavební úprava silnice II/438 v extravilánovém úseku. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) na 6,5 metru + nezpevněné krajnice normové šířky. V místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Směrové vedení silnice bude zachováno. V rámci stavby bude provedena přestavba jednoho propustku. Součástí stavby bude úprava napojení účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti včetně jejich zatrubnění, odvodnění silničního tělesa pomocí příkop a další související stavební úpravy.

Úsek č. 2. Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

Předmětem stavby v úseku č. 2 je stavební úprava silnice II/438 v průjezdním úseku obce Vítonice v celkové délce 843 metrů spočívající v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně případných lokálních sanací dalších živičných vrstev. V celém úseku bude nově osazena oboustranná betonová obruba. Šířka silnice je sjednocena na 6,5 metru mezi obrubami. Tato úprava si vyžádá vybudování nových uličních vpustí napojených do stávající pravostranné kanalizace (ve směru na Bystřici pod Hostýnem). Součástí stavby je vybudování nové silniční dešťové kanalizace. V rámci stavby budou dále vybudovány tři nové zastávkové pruhy (zálivy) s krytem z žulových kostek. Stávající zastavování autobusů v jízdním pruhu u rodinného domu č. p. 93 bude zachováno. V místě u základní školy (za křižovatkou se silnicí III/43812) a v místě zastávek u domu č. p. 93 bude zřízen přechod pro chodce. Přes silnici II/438 v místě pravostranného zastávkového pruhu a přes silnice III/43811 a III/43812 budou zřízena místa pro přecházení, která budou navazovat na nově vybudované chodníky. V řešeném úseku se nachází mostní objekt ev. č. 438-007; na něm bude provedena stavební úprava mostního svršku včetně úpravy šířkového uspořádání. Na mostě bude vybudován oboustranný chodník, který bude navazovat na nově vybudovaný a zrekonstruovaný chodník.

Úsek č. 3. Silnice II/438: Vítonice - okružní křižovatka před Bystřicí pod Hostýnem

Začátek úseku č. 3 je na konci obce Vítonice, konec úseku je situován do místa cca 40 metrů před okružní křižovatkou před Bystřicí pod Hostýnem. Délka úseku č. 3 je 3 594 metrů. Předmětem stavby v úseku č. 3 je stavební úprava silnice II/438 v extravilánovém úseku. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) na 6,5 metru + nezpevněné krajnice normové šířky. V místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Směrové vedení silnice bude zachováno. Bude zde provedena stavební úprava propustku, stavební úprava mostního svršku mostního objektu ev. č. 438-008 a celková přestavba mostního objektu ev. č. 438-009 před obcí Mrlínek. Stavba řeší též umístění nového levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy včetně nástupiště před křižovatkou s pravostranným napojením místní komunikace vedoucí do obce Mrlínek. Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, odvodnění silničního tělesa pomocí příkop a další související stavební úpravy.
Souběžně s rekonstrukcí silnice II/438 budou probíhat stavební práce zajišťované a financované obcí Mrlínek (výstavba nového chodníku a autobusového nástupiště a úprava napojení místní komunikace a sjezdu na silnici II/438).

Úsek č. 4. Silnice II/150: okružní křižovatka před Bystřicí pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem

Tento úsek začíná cca 100 metrů za okružní křižovatkou před Bystřicí pod Hostýnem, konec úseku se nachází na začátku města Bystřice pod Hostýnem. Délka úseku č. 4 je 513 metrů. Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/150 v extravilánovém úseku. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) na 6,5 metru + nezpevněné krajnice normové šířky. V místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Směrové vedení silnice bude zachováno. Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, odvodnění silničního tělesa pomocí příkop a další související stavební úpravy.

Úsek č. 5. Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ulice Sušilova

Úsek č. 5 začíná na začátku města Bystřice pod Hostýnem a končí před křižovatku se silnicí II/437 (ulice Lipnická) v Bystřici pod Hostýnem. Délka úseku je 400 metrů. Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/150 v Sušilově ulici v průjezdním úseku města Bystřice pod Hostýnem. Šířka silnice bude sjednocena na 6,5 m mezi obrubami, které budou vyměněny, případně doplněny novými. Bude provedena obnova živičných vrstev. Směrové i výškové vedení silnice bude zachováno. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí uličních vpustí napojených do stávající a nově vybudované kanalizace.

Úsek č. 6. Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ulice Sušilova

Začátek úseku č. 6 je situován před křižovatku se silnicí II/437 (ulice Lipnická), konec úseku se nachází v křižovatce silnic II/150 a II/438 (ulice Pod Platany) v Bystřici pod Hostýnem. Celková délka úseku je 209 metrů. Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/150 v Sušilově ulici v průjezdním úseku města Bystřice pod Hostýnem. Šířka silnice bude sjednocena na 7 metrů mezi obrubami, které budou vyměněny případně doplněny za nové. Bude provedena obnova živičných vrstev. Směrové i výškové vedení silnice bude zachováno. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí uličních vpustí napojených do stávající kanalizace.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a.s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 139,085 milionu korun (vč. DPH). Je předpoklad, že na financování stavby budou využity dotace z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny v červnu 2019 realizaci úseků č. 2, 4, 5 a 6, celá stavba by pak měla být ukončena v listopadu 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce včetně pokládky obrusné vrstvy (s výjimkou úseků č. 4, 5 a 6) budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách se zachováním provozu pro osobní automobily, autobusy, vozidla do 7,5 tuny, dopravní obsluhu a vozidla IZS. Doprava pro vozidla nad 7,5 tuny bude vedena po objízdné trase.
Pokládka obrusné vrstvy v úseku č. 4, 5 a 6 bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/150. Po dobu úplné uzavírky bude veškerá doprava vedena po objízdné trase.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.