Silničáři obnoví dva kilometry komunikace v Loukově včetně dvou mostů

Loukov - Rozsáhlou rekonstrukci téměř dvoukilometrového úseku silnice II/150 připravilo Ředitelství silnic Zlínského kraje v Loukově na Kroměřížsku. Součástí budou i stavební úpravy dvou mostních objektů. Předpokládá se, že na financování stavby bude využita dotace z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/150 v celkové délce 1 985 metrů, z toho 339 metrů v extravilánovém úseku před obcí Loukov (v místě areálu zemědělského družstva) a 1 648 metrů v intravilánovém úseku obce Loukov.
Součástí díla je přestavba stávajícího propustku přes Blazický potok na nový rámový most včetně nezbytné úpravy koryta vodního toku, stavební úprava mostu ev. č. 150-089 přes potok Libosvárka, výstavba zpomalovacího ostrůvku včetně jeho osvětlení na vjezdu do obce ve směru od Bystřice pod Hostýnem, zrušení dvou stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy u areálu zemědělského družstva, výstavba pěti nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a dále přeložky telefonních kabelů a plynovodního vedení.

Stavba řeší rovněž odvodnění silnice II/150 a přilehlých ploch pomocí uličních vpustí napojených do stávající a nové kanalizace, svislé a vodorovné dopravní značení, odvodnění silničních pozemků a odvedení extravilánových vod pomocí silničních příkopů, bezpečnostní zařízení, vegetační úpravy a další související stavební úpravy. Na silnici II/150 dojde k celkové výměně konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. Šířka silnice v intravilánu obce bude sjednocena na 7 metrů mezi obrubníky, které budou v rámci stavby vyměněny, příp. doplněny. Šířkové zpevněné části vozovky v extravilánovém úseku bude rozšířena na 8,5 metru.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 65,851 milionu korun (vč. DPH). „Předpokládáme, že na financování stavby budou využity dotace z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu," upřesnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý. Stavební práce budou zahájeny 17. června 2019. Po přerušení v zimním období budou práce pokračovat v průběhu celého roku 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce včetně pokládky obrusné vrstvy budou probíhat po etapách za úplných uzavírek a část uzavírky s využitím světelného signalizačního zařízení. Doprava pro všechna vozidla bude vedena po objízdné trase.
Co už se udělalo

„Silnici II/150, která je v našem kraji dlouhá asi 30 kilometrů a vede ve směru od Přerova přes Bystřici pod Hostýnem do Valašského Meziříčí, řadíme do prioritní silniční sítě Zlínského kraje. Od roku 2008 jsme na ní realizovali devět investičních staveb, z nichž sedm získalo dotace z prostředků Evropské unie. Byly na ní rekonstruovány nebo i nově vybudovány úseky v celkové délce přes 14 kilometrů. Investiční náklady zde přesáhly čtvrt miliardy korun," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.