Na Valašsku bude stabilizována část silnice ohrožená sesuvem

Valašské Klobouky, Vlachova Lhota - Stabilitu silničního tělesa mezi Valašskými Klobouky-Mirošovem a Vlachovou Lhotou ohrožuje v krátkém úseku sesuv. Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo v tomto místě výstavbu pilotové stěny a rekonstrukci narušeného úseku silnice. Během prázdnin zde bude platit úplná uzavírka pro veškerý provoz.

Popis prací

Předmětem díla je stabilizace silničního tělesa včetně nezpevněné krajnice silnice III/4942 mezi obcemi Valašské Klobouky-Mirošov a Vlachova Lhota. Řešení spočívá v podchycení hrany svahu pilotovou opěrnou zdí se ztužujícím železobetonovým trámcem, navazujícím na stávající opěrnou zeď. Opěrná zeď je navržena z 27 ks železobetonových vrtaných pilot o délce 9,5 metru se ztužujícím železobetonovým trámcem. Délka opěrné zdi je 40 metrů. Na železobetonovém trámci bude umístěno mostní svodidlo o délce 48 metrů. Rekonstrukce silnice bude provedena do poloviny šířky komunikace výměnou celé konstrukce vozovky, včetně sanace pláně. Odfrézování a znovupoložení nových asfaltových vrstev vozovky bude provedeno na celou šířku vozovky v celkové délce 47 metrů. Součástí stavby bude odvodnění novou uliční vpustí v podélném žlabu a odvedení povrchových vod ze sběrné šachty do vsakovací jímky.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,168 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 1. července 2019 a ukončeny do konce září 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat během července a srpna 2019 za úplné uzavírky silnice. Objízdná trasa bude vedena z Mirošova do Valašských Klobouk, přes Křekov, Vlachovice do Vlachovy Lhoty a opačně. V měsíci září bude stavba dokončována za částečné uzavírky, střídavý provoz vozidel jedním jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.