Spolupracujeme se Slováky na rekonstrukci silnice z Březové do Nové Bošáce

Trenčín, Březová - Setkání partnerů společného česko-slovenského projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti Bošácké doliny" se uskutečnilo 7. června 2019 v Trenčíně. Výsledkem je dohoda, která umožní oběma zemím čerpat prostředky v rámci evropského dotačního programu INTERREG V-A na rekonstrukci přeshraniční silnice ze slovenské obce Nová Bošáca do moravské obce Březová.

„Podepsali jsme 7. června v Trenčíně důležitou dohodu o spolupráci Trenčianského samosprávného kraje a Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukci přeshraniční silnice, která spojuje slovenskou Novou Bošácu s naší Březovou. Odsouhlasili a zkompletovali jsme žádost o dotaci z evropských fondů v rámci programu INTERREG V-A a odsouhlasili jsme rozpočtové položky projektu," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Delegaci ŘSZK doplnil a jednání na Slovensku se zúčastnil také náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavel Botek. „Snažíme se získávat prostředky na opravy našich silnic ze všech zdrojů a dotačních titulů, které jsou aktuálně k dispozici. Těší nás proto, že se v tomto případě podařilo využít i program přeshraniční spolupráce se Slovenskem. Jsou to peníze navíc, které zkvalitní krajskou silniční infrastrukturu v příhraniční oblasti a zvýší atraktivnost tohoto regionu," prohlásil náměstek hejtmana.

Řešený úsek se nachází na komunikaci III/06124 v katastrálním území Březová. Začíná na státní hranici se Slovenskou republikou a končí v křižovatce silnice III/06124 se silnicí III/4984. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,6 kilometru. Rekonstrukce komunikace je zaměřená na zlepšení technických parametrů vozovky a odstranění lokálních závad a spočívá v obnově obrusné a lokálně též k obnově podkladní asfaltové krytové vrstvy. Součástí stavby je doplnění nezpevněných krajnic, připojení místních komunikací a sjezdů k nemovitostem, obnova funkčnosti propustků.

Na slovenské straně bude probíhat rekonstrukce úseku navazující silnice III/1223 mezi obcemi Zemanské Podhradí a Nová Bošáca v délce čtyři kilometry.

Projekt je předkládán v rámci vyhlášené dotační výzvy zaměřené na rozvoj kulturního a přírodního dědictví v česko-slovenském pohraničí, jejímž cílem je zvýšit atraktivitu kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Žádost o dotaci z programu INTERREG V -A Slovenská republika - Česká republika byla podána společně s Trenčianským samosprávným krajem dne 11. června 2019. Řídícím orgánem dotačního programu je Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR, spolupracujícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozhodnutí o schválení financování lze očekávat v říjnu letošního roku. Dotace z prostředků EU má tvořit 85 procent z uznatelných nákladů.

K realizaci stavební akce by mohlo dojít během roku 2020.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.