Další investice ŘSZK míří do Hřivínova Újezdu

Hřivínův Újezd - Za 4,3 milionu korun opraví stavební firma pro Ředitelství silnic Zlínského kraje úsek silničního průtahu v Hřivínově Újezdě o délce 380 metrů. Oprava vozovky bude probíhat za částečné uzavírky, kdy bude doprava vedena střídavě jedním jízdním pruhem a řízena světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla jsou stavební práce na silnici II/490 v průjezdním úseku obce Hřivínův Újezd. Celková délka řešeného úseku je 380 metrů. Stavební práce budou spočívat ve výměně krytových vrstev v celé šířce vozovky. Šířka vozovky bude 7,00 metru mezi obrubami s rozšířením na 8,00 metru v oblouku. Směrové řešení je dané stávající polohou vozovky. Součástí stavby bude úprava zastávkových pruhů spočívající v šířkovém a délkovém vymezení pomocí silničních obrubníků, šířková úprava a směrové vymezení křižovatky silnice s místní komunikací za mostem 490-021, obnova ložné a obrusné vrstvy na celé šířce vozovky se zachováním stávající nivelety, podélného a příčného spádu. Bude osazena přídlažba z žulového dvouřádku v celé délce řešeného úseku po obou stranách vozovky. Povrch vozovky bude odvodněn přes dešťové vpusti do stávající kanalizace. Bude vyměněno nebo doplněno svislé dopravní značení.

Souběžně s touto stavbou ŘSZK bude obec Hřivínův Újezd realizovat související stavební úpravy chodníků a nástupišť linkové osobní dopravy, připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem, terénní a sadové úpravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bílovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,307 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny v červenci a dokončeny v září 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Provoz bude řízen pomocí přechodného dopravního značení a světelné signalizace po kratších úsecích kyvadlově po polovinách vozovky.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.