Silniční stavba za 14,6 milionu bude zahájena v Brumově-Bylnici

Brumov-Bylnice - Poslední zahajovanou velkou stavbou z letošního plánu investičních akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje bude rekonstrukce téměř kilometrového úseku silnice, která vede z centra Brumova-Bylnice směrem do Návojné. Bude probíhat za částečné uzavírky, střídavý provoz v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/50736 v celkové délce 965 metrů. Začátek stavby navazuje na nově budovanou okružní křižovatku na silnici I/57 (investorem ŘSD ČR), konec stavby je situován u dopravní značky konec obce. V rámci úpravy bude sjednocena šířka komunikace na 6,50 metru mezi obrubami. Silnice bude šířkově definována novými betonovými obrubami s přídlažbou z betonových desek. Původní povrch vozovky bude odfrézován, dojde k sanaci konstrukčních vrstev po obou stranách silnice v šířce jednoho metru. Následně budou položeny nové asfaltobetonové vrstvy. Odvodnění vozovky bude zajištěno realizací nových dešťových vpustí, které budou připojeny zčásti do stávající kanalizace, zčásti do nově budovaného odvodnění. Dále bude vybudován zastávkový pruh linkové autobusové dopravy.

Stavba je součástí společné stavební akce dvou zadavatelů (Ředitelství silnic Zlínského kraje a města Brumova-Bylnice).

„Také v tomto případě je naším cílem vytvářet delší souvisle obnovené úseky s kvalitním povrchem. Silnici III. třídy z Brumova přes Návojnou a Nedašovu Lhotu až po státní hranici se Slovenskem postupně opravujeme již několik let. Po dokončení tohoto úseku v Brumově už bude téměř celá v dobrém stavu," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Investice ŘSZK do této silnice přesáhly od roku 2012 objem 130 milionů korun.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a.s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 14,610 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 26. srpna 2019 a první část uvedena do provozu v listopadu. Po přerušení prací v zimním období bude stavba dokončena do 30. června 2020.
V koordinaci se stavbou ŘSZK budou realizovány práce na objektech ve vlastnictví města Brumov-Bylnice v celkovém objemu 9,320 milionu korun.

Uzavírky a dopravní omezení

V návaznosti na výstavbu nové okružní křižovatky na silnici I/57, jejímž investorem je ŘSD ČR, a její objízdné trasy (doprava vedena ulicí Fr. Louckého) musí stavební práce přednostně probíhat nejprve v druhé polovině řešeného úseku (od křižovatky s ulicí Amálie Kutinové ke konci řešeného úseku). Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice III/50736, provoz bude řízen kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.