Vsetín má novou okružní křižovatku

Vsetín - Nová okružní křižovatka v ulici Generála Klapálka ve Vsetíně už plně slouží silničnímu provozu. Zlínský kraj zde investoval do zlepšení dopravního systému města prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje přes osm milionů korun.

Předmětem díla byla změna původní průsečné křižovatky na silnici III/05736 v intravilánu města Vsetína v ulici Generála Klapálka na křižovatku okružní. Krajská silnice zde byla upravena v celkové délce 122 metrů. Do původního směrového vedení byla vložena okružní křižovatka. Vnější průměr nové okružní křižovatky je 33 metrů, průměr středového ostrova 16 metrů. Na středový ostrov navazuje prstenec šířky 2 metry a jízdní pruh šířky 6,5 metru. Odtok dešťových vod ze silnice je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu vozovky do dešťových vpustí. Vozovka je ohraničena zvýšenými obrubníky. V celém úseku byla vytvořena nová konstrukce vozovky.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem v Brně. Konečná cena za stavební objekty ŘSZK činí 8,289 milionu korun (vč. DPH). Proti původní ceně ze smlouvy o dílo došlo k úspoře téměř 850 tisíc korun, protože se ukázalo, že není nutné realizovat sanaci podloží, kterou předpokládal projekt, neboť zemní pláň pod stavbou měla dobrou stabilitu. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019.

Stavební úprava okružní křižovatky byla realizována za částečného dopravního omezení. Ve směru z centra města na Ústí byl přes stavbu umožňován jednosměrný provoz vozidel, v opačném směru byla doprava odkloněna na objízdné trasy. Pro zajištění plynulého provozu na objízdné trase byla dočasně změněna přednost v jízdě na křižovatce na začátku vsetínského nadjezdu v Mostecké ulici. „Dopravní řešení a značení po dobu výstavby okružní křižovatky bylo ve spolupráci s městem dobře připraveno, takže ve Vsetíně nevznikly zásadní dopravní komplikace. Nyní po dokončení nové okružní křižovatky bude doprava ve městě opět plynulejší," konstatoval ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Pro další období chystá ŘSZK ve Vsetíně významnou stavbu na krajské silniční síti ve čtvrti Bobrky. Jde o sanaci silničního tělesa včetně opravy nadjezdu nad železniční tratí (silnice III/05736). „Předpokládané náklady se zde budou pohybovat kolem čtyř desítek milionů korun. Ucházíme se o získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu," upřesnil ředitel ŘSZK Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.