Rekonstrukcí vloni prošlo téměř 20 kilometrů našich silnic

Zlínský kraj - Co se podařilo rekonstruovat na krajské silniční síti v uplynulém roce 2019? Zlínský kraj prostřednictvím příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončil v minulém roce 18 rekonstrukcí silnic a mostů o celkové délce téměř 20 kilometrů a v hodnotě 323 milionů korun. Kromě krajských peněz bylo pro tento účel využito 115 milionů korun dotačních prostředků Evropské unie a 30 milionů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Máme za sebou opět kus práce. Během roku 2019 jsme dokončili 18 investičních staveb v hodnotě přes 323 milionů korun. Pozitivní bylo, že se vloni řadu staveb podařilo zahájit již v dubnu a v květnu, proto byla dopravní omezení většinou ukončena do začátku listopadu," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Na krajské silniční síti přibylo za rok 2019 téměř 20 kilometrů rekonstruovaných úseků silnic včetně několika mostů.

Protože některé stavby trvají i déle než jeden kalendářní rok, přecházejí z minulých let nebo budou pokračovat v následujících letech, jejich průběžné financování v kalendářním roce se liší od konečných cen jednotlivých staveb. Vynaložené (čerpané) prostředky během roku 2019 jsou následující:

 

  • Z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly čerpány prostředky ve výši 115 milionů korun.
  • Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byly využity prostředky ve výši 30 milionů korun.
  • Zlínský kraj se podílel na úplném nebo částečném financování investičních staveb (nebo jejich příprav) a zaplatil za ně v uplynulém roce 178 milionů korun.
  • Na investiční silniční stavby ve Zlínském kraji včetně majetkového vypořádání a projektové přípravy se vynaložilo v roce 2019 celkem 323 milionů korun.

 

Pro srovnání - v roce 2018 činila celková roční částka pro stejné účely 479,687 milionu korun, v roce 2017 to bylo 477,164 korun, v roce 2016 to bylo 295,425 milionu korun a v roce 2015 bylo investováno 687,244 milionu korun.

Mezi největší dokončené investiční stavby na krajské silniční síti (silnice II. a III. třídy) v roce 2019 patří nepochybně dva roky trvající rekonstrukce devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova do Hostýnských vrchů s konečnou cenou 97,5 milionu korun. Další velkou stavbou byla rekonstrukce 2,4 kilometru silnice II/487 v Novém Hrozenkově za 37,6 milionu korun. V tomto přehledu by neměla chybět ani rekonstrukce silnice III/4348 mezi obcemi Vlkoš a Troubky s cenou 28,9 milionu korun. Na 18,3 milionu korun přišla stavební úprava mostu ve Valašském Meziříčí-Hrachovci, jejímž cílem bylo prodloužit životnost mostu a přibližně trojnásobně zvýšit jeho zatížitelnost.

Ředitelství silnic Zlínského kraje vynaložilo během roku nemalé prostředky rovněž na (neinvestiční) plošné obnovy povrchů vozovek a na stavební údržbu mostů. Pro motoristy jsou nejvíce viditelné právě celoplošné obnovy povrchů vozovek - frézování a pokládky nových živičných vrstev tam, kde není nutný zásah do konstrukce či směrového nebo výškového profilu silnice. Takto se během roku podařilo položit souvislé úseky nového povrchu vozovek v délce přes 12,5 kilometru. Při financování těchto „kobercových úprav" byly využity prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 39,2 milionů korun.

„Plynule pokračuje příprava dalších silničních staveb. Pro nejbližší období máme ve hře pět projektů, které se ucházejí o evropské dotace, a další chystáme do očekávané jarní výzvy v programu IROP. Na dobré cestě je také možnost financování z programu přeshraniční spolupráce, kde s kolegy z Trenčianského samosprávného kraje spolupracujeme na projektu rekonstrukce silnice v úseku Březová - Nová Bošáca. Město Zlín je administrátorem programu IPRÚ, kam podáme projektovou žádost na výstavbu nové okružní křižovatky na Jižních Svazích," dodal Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.