Chystá se nová silniční stavba: most mezi Napajedly a Topolnou

Topolná - Ředitelství silnic Zlínského kraje uzavřelo smlouvu o dílo na první novou silniční investiční stavbu v roce 2020. Bude jí výstavba mostu na silnici mezi Napajedly a Topolnou za téměř 28,5 milionu korun.

Popis prací

Předmětem díla je úprava silnice, včetně stavby nového silničního mostu přes vodní tok Burava. Most se nachází na silnici III/49724 mezi městem Napajedla a obcí Topolná. „Jde o naši první novou investiční akci na krajské silniční síti v roce 2020," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Původní nevyhovující jednopolový most bude odstraněn a nahrazen novým mostem o délce přemostění 6,55 metru a volné šířce 7,50 metru. Stavbou dojde zároveň k úpravě nepřehledného prostorového uspořádání navazujících úseků silnice před a za mostem v celkové délce 317 metrů. Z důvodu směrového narovnání pozemní komunikace bude nový most postaven vlevo od stávajícího mostu. Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit monolitický železobetonový rám, založený na železobetonových pilotách. Římsy budou monolitické, na nich bude osazeno záchytné zařízení - ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Silnice se bude v celé délce úpravy nacházet v násypu. Odvodnění vozovky bude zajištěno příčným a podélným sklonem do příkopů. Bude zde vybudován rovněž propustek o průměru 600 milimetrů.
Součástí stavby je nezbytná úprava účelové komunikace napojené na silnici III/49724 vpravo před mostem. Její připojení bude prodlouženo k nové trase v délce 30 metrů. Další součástí stavby je obnova sjezdů k sousedním nemovitostem.

Současně se stavbou mostu bude provedena úprava koryta vodního toku. Koryto bude opevněno v délce 33 metrů kamennou dlažbou do betonu opřenou o patky z lomového kamene. Dlažby budou zajištěny příčnými prahy. Dno vodního toku zůstane v celé délce přírodní.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma PORR, a.s., Praha, a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 28,430 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny v průběhu dubna a dokončeny do konce roku 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice. Nový most je posunutý vzhledem k mostu stávajícímu, což umožní vedení dopravy po původní trase silnice a stávajícím mostě. Během dostavby silnice a úpravy účelové komunikace bude doprava vedena obousměrně v jednom jízdním pruhu a řízena světelným signalizačním zařízením. Předpokládá se také úplná krátkodobá uzavírka (2-3 dny) při dokončování stavby a napojování nových úseků ne stávající silnici.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.