Nový most postavili silničáři mezi Napajedly a Topolnou

Topolná - Na krajské silnici, která vede z Napajedel do Topolné, dokončili silničáři začátkem prosince výstavbu nového mostu přes potok Buravu za 28,3 milionu korun. Původní most na tomto místě byl ve špatném technickém stavu a musel být odstraněn.

Předmětem díla byla úprava silnice a stavba nového silničního mostu ev. č. 49724-2 přes vodní tok Burava. Most se nachází na silnici III/49724 mezi městem Napajedla a obcí Topolná. Stavební práce zde začaly již na jaře 2020.
Původní nevyhovující most byl odstraněn a nahrazen novým mostem o délce přemostění 6,55 metru a volné šířce 7,50 metru. Stavbou došlo zároveň k úpravě nepřehledného prostorového uspořádání navazujících úseků silnice před a za mostem v celkové délce 317 metrů. Z důvodu směrového narovnání pozemní komunikace mohl být nový most postaven vlevo od původního objektu. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří monolitický železobetonový rám, založený na železobetonových pilotách. Římsy jsou monolitické a je na nich osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Silnice se v celé délce úpravy nachází v násypu. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem do příkopů. Byl zde vybudován rovněž propustek o průměru 600 milimetrů.

Současně se stavbou mostu byla provedena úprava koryta vodního toku. Koryto bylo opevněno v délce 33 metrů kamennou dlažbou do betonu, opřenou o patky z lomového kamene. Dlažby jsou zajištěny příčnými prahy.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem PORR, a.s., Praha, a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Konečná cena za tuto zakázku činí 28,315 milionu korun (vč. DPH). Stavební akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.