V Uherském Ostrohu je nově po rekonstrukci téměř 700 metrů silnice

Uherský Ostroh - Jednou z několika krajských silničních staveb, které byly dokončeny v závěru uplynulého roku 2020, je rekonstrukce 657 metrů silnice II/495 v Uherském Ostrohu. Investiční náklady zde dosáhly částky 10,7 milionu korun, přičemž bylo využito finanční spoluúčasti Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/495 v průjezdním úseku města Uherský Ostroh. Začátek rekonstruovaného úseku je situován za mostem ev. č. 495-007, konec úpravy se nachází před křižovatkou se silnicí I/55. Úsek je dlouhý 657 metrů. Došlo zde k rozšíření a sjednocení šířky vozovky na 7 metrů mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. V místech rozšíření vozovky a překopů byla provedena nová konstrukce vozovky a v opravovaném úseku byly obnoveny asfaltové vrstvy v celé šířce vozovky. Odvodnění vozovky je zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které jsou napojeny do původní kanalizace. Součástí stavby byla rovněž výstavba zastávkového pruhu pro osobní linkovou dopravu a obnova dopravního značení.

Stavební úprava silnice byla realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Uherský Ostroh. Předmětem této městské stavby byla stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem, obnova původních a doplnění nových chodníků včetně obrub vymezujících vnější hranu silnice II/495 v návaznosti na její úpravu, vybudování stezky pro chodce a cyklisty, parkovací plochy a přeložka veřejného osvětlení.

Zhotovitelem stavby byla firma M - SILNICE, a. s., Pardubice. Konečná cena za tuto zakázku činí 10,727 milionu korun (vč. DPH). Investorem bylo Ředitelství silnic Zlínského kraje za finanční spoluúčasti Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny v polovině května 2020.

Co už se udělalo dříve

Větší část silničního průtahu Uherského Ostrohu II/495 směrem na Moravský Písek včetně dlážděného úseku na náměstí v celkové délce 1,3 kilometru rekonstruovalo ŘSZK v letech 2007-2008 nákladem 22,2 milionu korun. „Architektonicky významný železobetonový most přes řeku Moravu, který se nachází na trase průtahu a který byl vyhlášen za kulturní památku, byl rekonstruován v roce 1999. Navazující úsek silnice II/495 z Uherského Ostrohu do Hluku jsme rekonstruovali v letech 2014-2016 nákladem téměř 190 milionů korun," doplnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.