Rekonstrukcí vloni prošlo 14,5 kilometru krajských silnic

Zlínský kraj - Co se podařilo rekonstruovat na krajské silniční síti v uplynulém roce 2020? Zlínský kraj prostřednictvím příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončil v minulém roce 19 rekonstrukcí silnic a mostů o celkové délce 14,5 kilometru a v hodnotě téměř 370 milionů korun. Kromě krajských peněz bylo pro tento účel využito 79 milionů z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Práce na obnově a modernizaci krajské silniční sítě jsme zahájili v jarních měsících. Některé akce končily až v listopadu nebo prosinci. Během roku 2020 jsme dokončili 19 investičních staveb v hodnotě bezmála 370 milionů korun," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Na krajské silniční síti přibylo za rok 2020 přibližně 14,5 kilometru rekonstruovaných úseků silnic včetně několika mostů.

Protože některé stavby jsou velmi rozsáhlé a trvají i déle než jeden kalendářní rok, přecházejí z minulých let nebo budou pokračovat v následujících letech, jejich průběžné financování v kalendářním roce se liší od konečných cen jednotlivých staveb. Vynaložené (čerpané) prostředky během roku 2020 jsou následující:

 

  • Byly využity prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 79 milionů korun.
  • Zlínský kraj se podílel na úplném nebo částečném financování investičních staveb (nebo jejich příprav) a zaplatil za ně v uplynulém roce 277 milionů korun.
  • Na investiční silniční stavby ve Zlínském kraji včetně majetkového vypořádání a projektové přípravy se vynaložilo v roce 2020 celkem 367,421 milionu korun.

 

Pro srovnání - v roce 2019 činila celková roční částka pro stejné účely 323 milionů korun, v roce 2018 to bylo 479,687 milionu korun, v roce 2017 to bylo 477,164 korun, v roce 2016 to bylo 295,425 milionu korun a v roce 2015 bylo investováno 687,244 milionu korun.

„Největší vloni dokončenou investiční stavbou na krajské silniční síti (silnice II. a III. třídy) byla dva roky trvající rekonstrukce úseku silnic II/438 a II/150 od hranice Olomouckého kraje do Bystřice pod Hostýnem o délce 6,5 kilometru a konečné ceně 139 milionů korun," upřesnil ředitel ŘSZK. Dalšími významnějšími stavbami uplynulého roku byla přestavba mostu mezi Napajedly a Topolnou za 28,4 milionu korun a rekonstrukce silnic v Rokytnici za 23,4 milionu, v Tučapech za 22,8 milionu a v Sazovicích za 22 milionů. Zaslouží zmínit také sanaci sesuvu silničního tělesa a rekonstrukci poškozeného úseku mezi Ludkovicemi a Řetechovem za 19,3 milionu korun.

Ředitelství silnic Zlínského kraje vynaložilo během roku nemalé prostředky rovněž na (neinvestiční) plošné obnovy povrchů vozovek a na stavební údržbu mostů. Pro motoristy jsou nejvíce viditelné právě celoplošné obnovy povrchů vozovek - frézování a pokládky nových živičných vrstev tam, kde není nutný zásah do konstrukce či směrového nebo výškového profilu silnice. Takto se během roku podařilo položit souvislé úseky nového povrchu vozovek v délce přes 18,3 kilometru. Při financování těchto „kobercových úprav" byly využity prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 59,3 milionů korun.

„Plynule pokračuje příprava dalších silničních staveb. Pro nejbližší období jsme připravili zahájení čtyř velkých staveb, které budou využívat dotační tituly z fondů EU. Jde o modernizace silničních úseků Valašské Klobouky - Vlachovice, Valašská Bystřice - Velká Lhota, Hovězí - Huslenky a Březová - statní hranice. Intenzivně také připravujeme podklady pro uzavření smlouvy na financování vybraných akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který nám dal písemný příslib na částku přes 128 milionů korun. Předpokládám, že z tohoto objemu bude 50 milionů korun využito na neinvestiční opravy vozovek a zbývajících 78 milionů prostavěno na investičních stavbách," dodal ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.