Začne rekonstrukce silnice z Valašských Klobouk do Vlachovic

Valašské Klobouky, Křekov, Vlachovice - Rozsáhlou investiční akci za 124 milionů korun zahájí začátkem května Ředitelství silnic Zlínského kraje na silnici II/494 mezi Valašskými Klobouky a Vlachovicemi. Bude probíhat postupně po jednotlivých úsecích a celá bude dokončena v roce 2022. Stavba získala dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice II/494 v úseku od křižovatky se silnicí III/4942 ve Valašských Kloboukách po začátek obce Vlachovice v celkové délce 4 951 metrů.

Stavební úprava silnice spočívá v obnově asfaltových vrstev s provedením lokálních vysprávek odfrézovaného povrchu a sanací okrajů vozovky ve stávající trase. Šířka vozovky bude sjednocena na 6,5 metru v extravilánu a 7 metrů v průjezdních úsecích. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy mostu ev. č. 494-001 v obci Křekov (čištění betonových ploch a jejich reprofilace sanační maltou, zřízení nových rampovitých ukončení, pročištění a dospárování dlažby zpevnění svahů a dna koryta) a celková rekonstrukce mostu ev. č. 494-002 před obcí Vlachovice (kompletní výměna mostního svršku včetně izolace a bezpečnostního zařízení). Součástí stavby je také vybudování dvou železobetonových opěrných zdí v délkách 41 a 64 metrů k zajištění svahu tělesa silnice II/494, odvodnění silnice včetně úpravy příkopů, obnovení tří propustků pod silnicí a úprava připojení sjezdů, místních a účelových komunikací v celé délce rekonstruovaného úseku.

Stavba je v projektové dokumentaci rozdělena do šesti úseků, z nichž tři jsou intravilánové (město Valašské Klobouky, místní část Lipina a obec Křekov) a tři extravilánové. Vzhledem k nezbytné návaznosti na financování souběžných staveb jednotlivými obcemi bude realizace stavby zahájena extravilánovými úseky.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 124,268 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny 3. května 2021 a rekonstrukce celého souvislého úseku bude dokončena v listopadu 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude realizována za úplných nebo částečných uzavírek jednotlivých úseků. Objízdná trasa bude vedena přes Vlachovu Lhotu, pro vozidla nad 3,5 tuny přes Brumov-Bylnici, Štítnou nad Vláří, Slavičín. Termíny uzavírek zveřejňuje ŘSZK na svých internetových stránkách www.rszk.cz.

Důvody rekonstrukce

Stávající silnice II/494 je v řešeném úseku mezi městem Valašské Klobouky a obcí Vlachovice v nevyhovujícím stavu. Vozovka nemá potřebnou šířku zpevnění a vykazuje výrazné poruchy. Jedná se především o výskyt podélných a příčných trhlin, mozaikových trhlin, ztrátu asfaltového tmelu, plošnou hloubkovou korozi, četné vysprávky a nerovnosti. Problematické je také nedostatečné odvodnění, což má značný vliv na bezpečnost dopravy a také na technický stav silnice.

Přínosy

„Touto rozsáhlou a finančně nákladnou investiční akci dojde k odstranění současného nevyhovujícího stavu silnice. Zlepší se stabilita tělesa, povrch vozovky, protismykové vlastností povrchu komunikace, obnoví se její odvodnění. Tím se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy, které jsou předpokladem pro snížení nehodovosti. Úpravou silnice dojde ke snížení technického opotřebení vozidel, snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu," konstatoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Silnice II/494 je významnou spojnicí mezi městy Valašské Klobouky - Slavičín i Valašské Klobouky - Zlín. Denně tudy projíždí přes 3 000 vozidel.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.