ŘSZK obnoví další úsek silnice III. třídy v Rožnově pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm - V Rožnově pod Radhoštěm bude letos Ředitelství silnic Zlínského kraje pokračovat v rekonstrukci silnice III/4867 v lokalitě Tylovice - Hážovice. Bude obnoven úsek o délce 276 metrů. Náklady dosáhnou částky 3,4 milionu korun. Stavba bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/4867 v Rožnově pod Radhoštěm v lokalitě Tylovice - Hážovice v délce 276 metrů. Bude zde provedena obnova krytových vrstev. V místech rozšíření vozovky, umístění kanalizace a přípojek uličních vpustí bude vybudována kompletní konstrukce vozovky. Dále bude obnoveno odvodnění vozovky podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí, zaústěných do nově vybudované kanalizace a do vodoteče. Ostatní plochy silnice budou frézovány a budou položeny nové živičné vrstvy. Silnice bude mít šířku 6,5 metru mezi obrubami, v jednom místě se vlivem nedostatečného prostoru zúží na 6,0 metru.

Souběžně s touto stavbou budou prováděny stavební práce na dalších stavebních objektech (dešťová kanalizace, přeložka vodovodu, sdělovacího vedení a oplocení, betonové obruby podél silnice, chodník, stavební úpravy připojení místních komunikací a sjezdů, zpevněné plochy, náhradní výsadba), jejichž investorem je město Rožnov pod Radhoštěm.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma PORR, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,434 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v červenci a dokončeny do konce října tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na silnici III/4867 budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky za použití světelného signalizačního zařízení.

Co už se udělalo v minulých letech

„Průtah III/4867 v Rožnově pod Radhoštěm jsme v minulých letech postupně rekonstruovali již v několika částech. Po realizaci v letošním roce zůstane ve špatném stavu neopravená část v délce 323 metrů. Se zástupci města projednáváme možnosti realizace již v příštím roce," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Od roku 2008 rekonstruovalo ŘSZK na této silnici na území Rožnova pod Radhoštěm už tři silniční úseky a dva mosty v celkové délce 2 170 metrů a s celkovými náklady přibližně 60 milionů korun.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.